مجوز اقامت دائمی

در صورتی که مجوز اقامت موقت شما منقضی می شود، می توانید برای اجازه اقامت دائم درخواست دهید. در اینجا بخوانید که چگونه می توانید برای اجازه اقامت پناهندگی دائم درخواست دهید.


طرح مرحله به مرحله

درخواست اجازه اقامت دائم

در این طرح مرحله به مرحلهآیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.