مجوز اقامت دائمی
در صورتی که مجوز اقامت موقت شما منقضی می شود، می توانید برای اجازه اقامت دائم درخواست دهید. در اینجا بخوانید که چگونه می توانید برای اجازه اقامت پناهندگی دائم درخواست دهید.

Step-by-step plans (1)

درخواست اجازه اقامت دائم

5 steps

در این طرح گام به گام می توانید از جمله شرایطی را که برای درخواست اجازه اقامت دائم باید رعایت کنید، بخوانید. همچنین می توانید بخوانید که به چه مدارکی نیاز دارید و چگونه برای اجازه اقامت درخواست دهید.

آیا کمبودی در اطلاعات وجود دارد

به ما اطلاع دهید که چه اطلاعاتی در این جا وجود ندارد یا چه چیزهایی را نمی توانید پیدا کنید. با پیشنهاد شما، RefugeeHelp می تواند این صفحه را بهتر سازد. لطفا توجه داشته باشید: این فرم برای پیشنهادات در مورد وب سایت است، نه برای سوالات یا درخواست های شخصی. شما پاسخی به پیشنهاد خود دریافت نخواهید کرد.

دلیل

آیا می خواهید در این مور توضیحات بیشتر ارائه دهید؟