• آغاز
  • شما از پناهگاه مهاجرین به خانه خود تان نقل مکان میکنید
یک  خانم و یک مردی که دراند نقل مکان میکنند در حال استراحت هستند
منبع: Flickr-LN (Lukanoon)
اطلاعات
شما از پناهگاه مهاجرین به خانه خود تان نقل مکان میکنید
اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۱, ۱۶:۰۳

پس از امضای قرارداد اجاره، 2 هفته فرصت دارید تا به خانه جدید خود نقل مکان کنید. در این مدت باید خیلی موارد را ترتیب دهید. اطلاعات بیشتر را می توانید در این صفحه مطالعه کنید.

شما خود را در شهرداری ثبت نام میکنید

پس از امضای قرارداد اجاره، در

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
سیستم ثبت احوال (BRP)
در شهرداری ثبت نام میکنید. این کار را برای آن انجام میدهید تا شهرداری بداند که شما در آن محل ساکن می شوید. و همچنین برای اینکه در صورت نیاز شهرداری بتواند با شما تماس بگیرد.

مسئول تماس شما در

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
یا مددکار اجتماعی سازمان دیگری می تواند به شما در زمینه ثبت نام در شهرداری کمک کند.

شما معمولا برای درخواست کمک مالی به دولت مراجعه میکنید

اگر هنوز از طریق کار درآمدی ندارید یا درآمد کافی ندارید، مستحق دریافت کمک مالی طرف دولت هستید. این کمک مالی uitkering یا «bijstandsuitkering» نامیده میشود. این مبلغ ماهیانه ای است که از دولت برای تامین مخارج تان دریافت می کنید. به عنوان مثال، شما اجاره خانه را از همین پول پرداخت می کنید.

آیا مستحق دریافت 'bijstandsuitkering' هستید؟ در این صورت پرداخت از روز درخواست آن در شهرداری آغاز می شود و نه قبل از آن. درخواست را به موقع انجام دهید تا بدین ترتیب از دریافت پول کمتر یا بیشتر از آنچه مستحق هستید، جلوگیری نمایید.

مسئول تماس شما در VluchtelingenWerk Nederland (VWN) یا مددکار اجتماعی در سازمان دیگری می تواند شما را در زمینه درخواست uitkering کمک نماید.

کمک مالی از طرف دولت (Uitkering)
در این صفحه اطلاعات بیشتری در مورد کمک مالی از طرف دولت در هلند را خواهید یافت.

قرض پول برای خرید لوازم خانه

در بسیاری از شهرداری ه شما می توانید برای خرید لوازم خانه پول قرض کنید. پولی که به شما قرض داده می شود قرض برای خرید وسایل خانه نام دارد. . مبلغی که به شما قرض داده می شود در هر شهرداری متفاوت می باشد.

اغلب، این پول به شما قرض داده می شود. یعنی در نهایت باید پولی را که برای خریداری وسایل خانه قرض می‌گیرید به شهرداری بازپرداخت کنید. در بعضی از شهرداری ها از بازپرداخت پول معاف می شوید. برای اطلاعات بیشتر به مسئول تماس تان در شهرداری مراجعه کنید.

عقد قرارداد و بیمه

برای زندگی در خانه ی خود تان باید برای چند چیز قرارداد ببندید. به عنوان مثال:

  • قرارداد برق و گاز

  • قرارداد آب

  • قرارداد تلویزیون و اینترنت

  • بیمه محتویات منزل

مسئول تماس شما در VluchtelingenWerk Nederland (VWN) یا مددکار اجتماعی شما در سازمان دیگری می تواند شما را در این زمینه کمک کند.

کار های که باید بعد از گرفتن خانه انجام داد
در این صفحه اطلاعات بیشتری در مورد قراردادها و بیمه هایی که باید پس از گرفتن خانه ببندید را پیدا خواهید کرد.

به COA اطلاع دهید که پناهگاه را ترک می کنید

با فرد تماس خود در

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان (COA)
قرار ملاقات بگذارید تا به آنها اطلاع دهید که در حال نقل مکان هستید. این کار را 1 روز قبل از اینکه نقل مکان میکنید، انجام دهید.

'My COA'
از طریق 'My COA' قرار ملاقات بگیرید تا به ما اطلاع دهید که پناهگاه را ترک میکنید.
آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟

طرح مرحله به مرحله

گرفتن خانه به این صورت است