شرایط برای درخواست الحاق خانواده

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۳/۲،‏ ۱۳:۲۶

اگر می خواهید اعضای خانواده را به هلند بیاورید، باید برای الحاق خانواده درخواست دهید. قوانین خاصی در این مورد اعمال می شود. در این صفحه می توانید در مورد این قوانین بیشتر بخوانید.

شما می‎​توانید جهت اعضای خانواده خود که جا مانده‎​اند برای پیوستن به خانواده درخواست بدهید در صورتی که:

  1. دارای مجوز اقامت بر اساس پناهندگی باشید.

  2. نسبت خانوادگی شما (مثلاً ازدواج یا شراکت) پیش از فرار به هلند وجود داشته باشد.

لطفاً توجه داشته باشید: پس از دریافت اجازه اقامت، باید ظرف سه ماه برای الحاق خانواده درخواست دهید. این دوره undefinedدوره الحاق خانوادهundefined نامیده می شود.

آیا برای انجام درخواست به کمک نیاز دارید؟ رابط شما در

VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

یا مددکار اجتماعی می تواند شما را کمک کند.

شما می توانید برای الحاق خانواده برای این اعضای خانواده درخواست دهید:

  • همسر یا شریک زندگی شما آیا بیش از 1 همسر دارید؟ در این صورت شما فقط می توانید برای الحاق 1 همسر درخواست دهید.

  • فرزندان بیولوژیکی، فرزندان رضاعی یا فرزندخوانده های زیر 18 سال که بخشی از خانواده شما در کشور مبدا بوده اند. آیا والد کودکی در کشور خارج از هلند خواهد ماند؟ سپس آنها باید به فرزند شما اجازه دهند که به هلند برود.

  • فرزندان بیولوژیکی، فرزندان رضاعی و فرزندخوانده های شما که 18 تا 25 سال عمر دارند، مشروط بر اینکه همیشه عضو خانواده شما بوده اند، ازدواج نکرده اند و یا پارتنری ندارند. گاهی اوقات حتی فرزندانی که بیشتر از 25 سال عمر دارند می توانند به هلند بیایند.

آیا کمتر از 18 سال دارید؟

آیا زمانی که به هلند رسیدید زیر 18 سال سن داشتید؟ و آیا بدون پدر و مادر به هلند آمدید؟ سپس در موارد زیر می توانید برای الحاق خانواده درخواست دهید:

  • پدر و/یا مادر بیولوژیکی‎​تان.

  • پدرخوانده و مادرخوانده یا والدین رضاعی. این درخواست هزینه دارد.

  • برادران و/یا خواهران زیر سن قانونی شما. این درخواست هزینه دارد.

  • در برخی موارد، می‎​توانید درخواست کنید که برادران و/یا خواهران بزرگسالتان نیز به هلند بیایند. این درخواست هزینه دارد.