شرایط برای درخواست الحاق خانواده

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۱/۲،‏ ۱۰:۵۴

اگر می خواهید اعضای خانواده شما به هلند بیایند، باید برای الحاق خانواده از طریق خدمات مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست دهید. شما باید ظرف 3 ماه پس از دریافت اجازه اقامت برای الحاق خانواده درخواست دهید. به این «دوره پس از ورود» می گویند.

شما می‎​توانید جهت اعضای خانواده خود که جا مانده‎​اند برای پیوستن به خانواده درخواست بدهید در صورتی که:

  1. دارای مجوز اقامت بر اساس پناهندگی باشید.

  2. نسبت خانوادگی شما (مثلاً ازدواج یا شراکت) پیش از فرار به هلند وجود داشته باشد.

اگر برای ارائه درخواست خود به کمک نیاز دارید، به مشاوره یک‎​ساعته VluchtelingenWerk (VWN)‎ در مرکز پناهگاه یا شهرداری خود مراجعه کنید. یکی از داوطلبان VWN نیز می‎​تواند به شما کمک کند. VWN همچنین بروشوری حاوی اطلاعات بیشتر در مورد پیوستن به خانواده را به چندین زبان تهیه کرده است. شما می‎​توانید این بروشور را در undefineda href=undefinedhttps://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/voorlichtingsfolders-over-de-asielprocedure-en-de-gezinsherenigingsprocedureundefined title=undefinedundefined‎undefinedاینجاundefined/aundefined مشاهده کنید.

درخواست پیوستن به خانواده را می‎​توانم برای کدام اعضای خانواده ارائه کنم؟

می‌توانید برای این اعضای خانواده خود درخواست به هم پیوستن مجدد خانواده ارائه دهید:

  • همسر یا شریک زندگی شما. لطفاً توجه داشته باشید: اگر بیش از یک همسر دارید، تنها 1 همسر می‎​تواند به همراه فرزندانتان بیاید.

  • فرزندان بیولوژیکی، فرزندخوانده‎​ها یا فرزندان تحت سرپرستی شما با سن کمتر از 18 سال که در کشور مبدأتان عضو خانواده بودند. لطفاً توجه داشته باشید: اگر والد دیگر کودک در خارج از کشور بماند، لازم است اجازه خروج فرزندتان به هلند را ارائه نماید.

  • فرزندان بیولوژیکی، فرزندخوانده‎​ها یا فرزندان تحت سرپرستی شما با سن بیشتر از 18 سال تا حدود 25 سال، در صورتی که همیشه متعلق به خانواده شما بوده‎​اند و ازدواج نکرده یا رابطه‎​ای ندارند. گاهی اوقات اجازه داده می‎​شود فرزندان بزرگتر از 25 سال به هلند بیایند.

من کمتر از 18 سال سن دارم

اگر کمتر از 18 سال سن دارید، فرد زیر سن قانونی محسوب می‎​شوید. اگر هیچ‎​کدام از والدین شما در هلند اقامت ندارند، می‎​توانید برای موارد زیر جهت پیوستن به خانواده درخواست دهید:

  • پدر و/یا مادر بیولوژیکی‎​تان.

  • پدرخوانده و مادرخوانده یا پدر و مادری که سرپرستتان بودند. این درخواست هزینه دارد.

  • برادران و/یا خواهران زیر سن قانونی شما. این درخواست هزینه دارد.

  • در برخی موارد، می‎​توانید درخواست کنید که برادران و/یا خواهران بزرگسالتان نیز به هلند بیایند. این درخواست هزینه دارد.

در این صفحه اطلاعات بیشتری را در مورد درخواست پیوستن به خانواده مشاهده خواهید کرد.