برای درخواست الحاق خانواده به مدارک زیر نیاز دارید

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴،‏ ۸:۴۴

هنگام درخواست برای الحاق خانواده، باید چندین مدرک را به اداره مهاجرت و تابعیت (IND) ارسال کنید. از جمله مدارکی که هویت اعضای خانواده شما را ثابت می کند و اسنادی که پیوند خانوادگی بین شما و اعضای خانواده شما را نشان میدهد.

مدارکی که باید ارائه کنید عبارتند از:

  • عکس پاسپورت جدید یکی از اعضای خانواده‎​تان. اگر یکی از اعضای خانواده‎​تان عکس پاسپورت ندارد، می‎​توانید عکس واضح دیگری از صورت را آپلود کنید.

  • پشت و روی مدرک هویت اعضای خانواده‎​تان (ترجیحاً پاسپورت). اگر اطلاعات موجود در مدرک هویت به زبان انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی نباشد، باید به زبان هلندی ترجمه شود. باید ترجمه هلندی را ضمیمه کنید. صفحات حاوی جزئیات مربوط به هویت و مدت اعتبار مدرک هویت را بارگذاری کنید. همچنین صفحات دارای مهر سفر را آپلود نمایید.

  • undefinedundefineda href=undefinedhttps://ind.nl/Formulieren/7153.pdfundefined title=undefinedundefined‎undefinedآپلود امضایundefined/aundefined‎undefined کاملاً تکمیل شده.

  • ‎undefinedاطلاعیه سوءپیشینهundefined که به‎​طور کامل تکمیل و امضا شده باشد. اطلاعیه سوءپیشینه اطلاعیه‎​ای است که نشان می‎​دهد عضو خانواده شما سابقه کیفری ندارد. ارائه اطلاعیه سوءپیشینه فقط در صورتی الزامی است که عضو خانواده شما 12 سال یا بیشتر داشته باشد.

تمام مدارک باید به زبان هلندی، انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی نوشته شده باشند. اگر مدارک به زبان دیگری نوشته شده باشند، لازم است مترجم رسمی این اسناد را ترجمه کند. شما می‎​توانید مترجمانی را که می‎​خواهید از بین آنها شخصی را انتخاب کنید در ‎undefinedدفتر ثبت مترجمان شفاهی و کتبی رسمیundefined ( Rbtv )‎ پیدا کنید.

همچنین لازم است مدارکی را درخصوص نسبت خانوادگی خود با اعضای خانواده‎​تان ارائه دهید، مثل گواهی ازدواج، شناسنامه یا دفتر ثبت خانوار. فرم درخواست پیوستن به خانواده دقیقاً مشخص کرده است که باید چه مدارکی را ارائه نمایید. این undefineda href=undefinedhttps://ind.nl/nl/verblijfsvergunningen/asiel/nareizigers#aanvraagformulieren-en-documentenundefined title=undefinedundefined‎undefinedفرم درخواست در وب‎​سایت IND موجود استundefined/aundefined‎. درخصوص درخواست‎​هایی که هزینه دارند، می‎​توان undefineda href=undefinedhttps://ind.nl/nl/formulieren/7018.pdfundefined title=undefinedundefined‎undefinedاز طریق فرم IND دیگری اقدام کرد.undefined/a‏undefined‎ ‏undefinedstrongundefinedلطفاً توجه داشته باشید:undefined/strongundefined که IND برای هر کشور به اسناد متفاوتی نیاز دارد. لازم است همواره به سؤالاتی که IND درباره درخواست پیوستن به خانواده از شما می‎​پرسد، به‎​موقع پاسخ بدهید.