مردی با کارمند شهرداری صحبت می کند.
منبع: VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens
اطلاعات
شهرداری شما را برای مصاحبه دعوت می کند
اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۱۱/۱۹, ۱۰:۳۰

آیا نامه ای در مورد دوره آموزش شهرندی خود دریافت کرده اید؟ سپس شهرداری محل زندگی یا سکونت شما را برای مصاحبه دعوت می کند. فردی به عنوان مسئول تماس در شهرداری به شما منصوب می شود که با او چند ملاقاتی در مورد دوره آموزش شهروندی خواهید داشت.

شما موظف هستید در قرار ملاقات حاضر شوید

دعوت نامه ای از شهرداری دریافت خواهید نمود. در این نامه تاریخ اولین ملاقات شما با شهرداری ذکر شده است. شما موظف هستید که در این ملاقات شرکت کنید. آیا نمی توانید در تاریخ ذکر شده در نامه حاضر شوید؟ در این صورت با شهرداری تماس بگیرید.

3 مسیر ادغام

گزینه های مختلفی برای شرکت در دوره آموزش شهروندی وجود دارد. شما در مشورت با مسئول تماس تان در شهرداری بررسی میکنید که کدام یک از این گزینه ها برای شما مناسب است.

تاریخ شروع این گفتگوها در هر شهرداری متفاوت است. در بعضی از شهرداری ها اولین قرار ملاقات شما با شهرداری زمانی اتفاق می افتد که شما هنوز در

مرکز پناهجویان (AZC)
زندگی می‌کنید. در سایر شهرداری‌ها، قرار ملاقات ها با شهرداری پس از گرفتن خانه در آن شهرداری اتفاق می افتد.

شما در یک امتحان اجباری شرکت میکنید

با این امتحان، شهرداری بررسی می کند که کدام مسیر آموزش شهروندی برای شما مناسب تر است. بر اساس نتیجه امتحان تخمین زده می شود که آیا می توانید ظرف سه سال زبان هلندی را در سطح

B1
یاد بگیرید یا خیر.

شرکت در این امتحان اجباری است. در صورت عدم شرکت می توانید توسط شهرداری جریمه شوید.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟