Het kantoor van het UWV in Groningen

منبع: Cookie Nguyen

مزایا

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۸/۲۴،‏ ۲۰:۴۴
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در صورتی که هنوز کار ندارید یا اخراج شده اید، مستحق دریافت کمک هزینه زندگی "uitkering" هستید. این مبلغی است که ماهانه از دولت دریافت می کنید. در این صفحه می توانید اطلاعات بیشتری در این مورد بخوانید.

انواع مختلف مزایا

در صورتی که هنوز کار پیدا نکرده اید یا قراردادتان تمدید نشده است، از دولت کمک مالی دریافت خواهید کرد. هرماه از دولت مبلغی برای تامین مخارج زندگی تان دریافت خواهید نمود. به این "uitkering" می گویند. همچنین در صورتی که ساعات کاری شما کاهش می یابد، در برخی موارد می توانید از uitkering بهره‌مند شوید.

شما باید خود برای دریافت حمایت مالی از طریق (UWV) درخواست دهید.

شما ممکن است مستحق دریافت:

  • حقوق بیکاری (WW) باشید

  • کمک مالی برای حمایت از درآمد

در ویدیوی YouTube زیر، VluchtelingenWerk Nederland (VWN) اطلاعاتی درباره اخراج از کار و کمک مالی ارائه می‌کند:

حقوق بیکاری (WW)
'Bijstandsuitkering'

در ویدیوی YouTube زیر، VluchtelingenWerk Nederland (VWN) اطلاعاتی درباره اخراج از کار و کمک مالی ارائه می‌کند:

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟