Een man die een document leest

شرایط برای دریافت مجوز اقامت دائمی

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۸/۲۳،‏ ۹:۳۵
این مقاله را به اشتراک بگذارید

اگر می خواهید برای اجازه اقامت دائم درخواست دهید، باید شرایط خاصی را داشته باشید. در این مقاله می توانید بخوانید که این شرایط کدامند.

شرایط

برای واجد شرایط بودن دریافت اجازه اقامت دائم،

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND)
از شما می خواهد که شرایط زیر را داشته باشید:

  • حداقل 5 سال متوالی با یک مجوز اقامت هلندی معتبر در هلند زندگی کرده اید.

  • فقط سال های بعد از 8 سالگی در آن دوره 5 ساله حساب می شود. کودکان تنها در صورتی می توانند برای اجازه اقامت دائم درخواست دهند که حداقل 13 سال سن داشته باشند و از سن 8 سالگی مجوز اقامت معتبر داشته باشند.

  • شما همیشه اجازه اقامت خود را به موقع تمدید کرده اید.

  • شما همیشه شرایط اجازه اقامت خود را رعایت کرده اید. و شما هنوز هم آن شرایط را دارید.

  • شما برای جامعه هلند خطری ندارید.

  • هنگام درخواست اجازه اقامت فعلی خود اطلاعات نادرستی ارائه نکرده اید یا موردی را پنهان نکرده اید.

  • شما در پایگاه داده های سوابق شخصی شهرداری (BRP) ثبت نام کرده اید.

  • شما در آزمون دوره آموزش شهروندی قبول شده اید یا نیازی به شرکت در این آزمون ندارید.

  • شما خودتان می توانید هزینه ها برای درخواست اجازه اقامت دائم را بپردازید.

آیا همه شرایط را دارید؟ سپس می توانید از طریق IND برای درخواست اجازه اقامت دائم اقدام کنید.

کمک با درخواست

درخواست برای اجازه اقامت دائم ممکن است پیچیده باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
می‌تواند شما در این زمینه کمک کند.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟

طرح مرحله به مرحله

درخواست اجازه اقامت دائم

در این طرح مرحله به مرحله