• آغاز
 • شما امتحان میدهید
مردم پشت کامپیوتر نشسته اند.
منبع: Mikhail Nilov
اطلاعات
شما امتحان میدهید
اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۴/۲۰, ۱۴:۱۶

برای «مسیر B1» و «مسیر تحصیلی» باید در امتحانات شرکت کنید. این برای «مسیر خوداتکایی» اجباری نیست. سپس می توانید انتخاب کنید که آیا می خواهید در امتحان شرکت کنید یا خیر. در این صفحه می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آن بخوانید.

مسیر B1

برای «مسیر B1» باید در امتحانات زیر شرکت کنید:

 • امتحان خواندن در سطح زبان B1

 • امتحان گوش دادن در سطح زبان B1

 • امتحان نوشتن در سطح زبان B1

 • امتحان صحبت کردن در سطح زبان B1

 • امتحان

آیا در مدت 3 سال قادر به قبولی در آزمون زبان سطح B1 نیستید؟ امکان شرکت در آزمون های سطح A2 وجود دارد. مسئول تماس شما در شهرداری می تواند در این مورد بیشتر به شما بگوید.

"مسیر تحصیلی"

آیا در آزمون دولتی B1 قبول شده اید؟ سپس می توانید به آموزش متوسطه حرفه ای بروید. در بسیاری از دوره های MBO می توانید در طول تحصیل خود درس مضمون "زبان هلندی در امتحان دولتی B1" را بخوانید. برای ادامه تحصیل در رشته تحصیلی تان، باید در این مضمون قبول شوید.

آیا در آزمون دولتی B2 قبول شده اید؟ سپس هلندی شما به اندازه کافی خوب است که یک دوره هلندی زبان را در آموزش عالی حرفه ای یا دانشگاه بگذرانید.

برای "مسیر تحصیلی" باید در امتحانات زیر شرکت کنید:

 • امتحان خواندن در سطح زبان B1 یا B2

 • امتحان گوش دادن در سطح زبان B1 یا B2

 • امتحان نوشتن در سطح زبان B1 یا B2

 • امتحان صحبت کردن در سطح زبان B1 یا B2

 • امتحان

برای اینکه قبول شوید باید همه جز ها را پاس کنید.

مسیر"خوداتکایی"

شما مسیر "خود اتکایی" را زمانی موفقانه به پایان میرسانید که از نظر شهرداری بتوانید از عهده کار ها در هلند بر آیید. مسئول تماس شما طی مکالمه ی با شما تشخیص می دهد که آیا قبول شده اید یا خیر.

شما نیازی به شرکت در امتحان ندارید اما در صورت تمایل می توانید داوطلبانه در این آزمون ها شرکت کنید:

 • زبان هلندی (صحبت کردن، نوشتن، شنیدن و خواندن)

 • امتحان

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟