• آغاز
  • شما دوره آموزش شهروندی را به اتمام میرسانید
سه نفر شاد با کتاب هایی که در دست دارند از ساختمانی بیرون می روند.
منبع: Keira Burton
اطلاعات
شما دوره آموزش شهروندی را به اتمام میرسانید
اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۳/۱/۲۱, ۱۵:۴۶

آیا امتحانات دوره آموزش شهروندی خود را گذرانده اید و اعلامیه مشارکت (PVT) را امضا کرده اید؟در این صورت دوره آموزش شهروندی خود را به اتمام رسانده و دیپلم دریافت خواهید کرد.

نتیجه امتحان دوره آموزش شهروندی

نتایج امتحانات دوره آموزش شهروندی خود را ظرف 8 هفته پس از شرکت در آخرین امتحان دریافت خواهید کرد. نتایج را با نامه از

اداره اجرای امور آموزش (DUO)
دریافت خواهید کرد.

'Mijn inburgering'
همچنین می توانید نتایج امتحانات خود را در صفحه DUO در بخش "Mijn inburgering" مشاهده کنید. برای این کار باید با DigiD وارد شوید.

شما دیپلم اخذ میکنید

آیا مسیر B1 یا مسیر آموزش را انجام داده اید؟ سپس مدرک دیپلم دریافت خواهید کرد. مدرک دیپلم ظرف 4 هفته از طریق پست به آدرس خانه شما فرستاده میشود. مدرک دیپلم نشان می دهد که دوره آموزش شهروندی را در چه سطحی انجام داده اید.

آیا "مسیر خوداتکایی" را انجام داده اید؟ سپس نه دیپلم بلکه مدرک دیگری دریافت خواهید کرد. یک گواهی این مدرک را از شهرداری دریافت خواهید کرد. در این مدرک بیان شده است که دوره آموزش شهروندی را انجام داده اید و در چه سطحی زبان را یاد دارید.

مدرک رسمی دیپلم دوره آموزش شهروندی تان را می توانید دانلود کنید

آیا به مدرک رسمی ؟ سپس می توانید مدرک تحصیلی خود را نشان دهید یا مدرک را دانلود کنید. این کار را می توان 2 هفته پس از نتایج آخرین امتحان انجام داد. سپس می‌توانید مدرک را از طریق صفحه «دیپلم‌های من» DUO دانلود کنید. این سند "گواهی دیپلم" نامیده میشود.

گواهی دیپلم ارزش برابر با یک کپی رسمی از دیپلم دوره آموزش شهروندی شما دارد. گواهی دیپلم رایگان است. گواهی دیپلم را فقط به صورت دیجیتالی استفاده کنید. گواهی دیپلم چاپ شده معتبر نیست.

'Mijn diploma's'
سند رسمی دیپلم دوره آموزش شهروندی خود را از طریق وب سایت DUO دانلود کنید. برای این کار باید با DigiD وارد سایت شوید.

انجام دادن دوره آموزش شهروندی برای دریافت مجوز اقامت دائم ضروری می باشد

آیا می خواهید برای اجازه اقامت دائم در هلند اقدام کنید؟ علاوه بر تعدادی از شرایط دیگر، شما باید دوره آموزش شهروندی خود را نیز تکمیل کرده باشید.

مجوز اقامت دائم
در این صفحه می توانید بخوانید که مدرک اقامت دائم چیست و برای درخواست آن چگونه می توان اقدام کرد.
آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟