Een groep mensen met een verblijfsvergunning doet mee aan het 'Participatieverklaringstraject' (PVT).

منبع: VluchtelingenWerk Nederland / Goedele Monnens

شما در دوره اجباری مشارکت در جامعه شرکت میکنید

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۹/۱،‏ ۱۳:۵۱
این مقاله را به اشتراک بگذارید

برای تکمیل دوره آموزش شهروندی، شما همچنین به‌طور رایگان در «فرایند اعلام مشارکت» (PVT) شرکت می‌کنید. این جز از 1 اکتبر برای کسانی که باید دوره آموزش شهروندی را بگذرانند، اجباری است.

موضوع PVT

PVT حداقل 12 ساعت طول میکشد و از جمله موارد زیر را پوشش می دهد:

  • قانون اساسی هلند

  • معنای آزادی در هلند

  • معنای برابری در هلند

  • معنی همبستگی در هلند

  • معنی شرکت در جامعه در هلند

  • آشنا شدن با محل زندگی از طریق پیاده روی

  • در نهایت، شما و شهرداری "اعلامیه مشارکت" را امضا می کنید.

اجرای PVT وظیفه شهرداری هاست.

عدم امضای "اعلامیه مشارکت" چه عواقبی دارد؟

امضای «اعلامیه مشارکت» یکی از الزامات

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND)
برای ادغام موفقانه در جامعه می باشد.

در صورتی که اعلامیه را امضا نکنید، می توانید تا 340 یورو جریمه دریافت کنید. همچنین ممکن است بیش از یک بار جریمه شوید.

همچنین اگر «اعلامیه مشارکت» را امضا نکنید، احتمالاً اجازه اقامت دائم یا تابعیت هلندی را دریافت نخواهید کرد. این را فقط در صورتی دریافت می کنید که دوره آموزش شهروندی را با موفقیت به پایان رسانده باشید.

شما 3 سال فرصت دارید تا PVT را تکمیل کنید

شما 3 سال فرصت دارید تا PVT را تکمیل کنید. این 3 سال پس از تصویب توسط شهرداری شروع می شود. آیا فرآیند را در مهلت مقرر تکمیل نمی کنید؟ و آیا شهرداری فکر می کند این تقصیر شماست؟ آنوقت جریمه خواهید شد.

عدم امضای "اعلامیه مشارکت" چه عواقبی دارد؟

امضای «اعلامیه مشارکت» یکی از الزامات

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND)
برای ادغام موفقانه در جامعه می باشد.

در صورتی که اعلامیه را امضا نکنید، می توانید تا 340 یورو جریمه دریافت کنید. همچنین ممکن است بیش از یک بار جریمه شوید.

همچنین اگر «اعلامیه مشارکت» را امضا نکنید، احتمالاً اجازه اقامت دائم یا تابعیت هلندی را دریافت نخواهید کرد. این را فقط در صورتی دریافت می کنید که دوره آموزش شهروندی را با موفقیت به پایان رسانده باشید.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟