Een rij met sociale huurwoningen.

منبع: CorporatieNL

اگر خانه پیشنهادی با شرایط شما سازگار نیست می توانید این کار را انجام دهید

اخرین به روز رسانی: ۱۴۰۲/۸/۲۵،‏ ۹:۱۴
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا شهرداری خانه ای را به شما پیشنهاد داده است که مناسب شرایط شما نیست؟ مثلاً چون برای خانواده شما خیلی کوچک است. شاید شهرداری باید خانه دیگری برای شما پیدا کند. شما باید دلایل خوبی برای این داشته باشید.

شهرداری باید خانه مناسب را پیشنهاد کند

شهرداری باید خانه ای متناسب با شرایط شما پیدا کند. اگر شهرداری خانه ای پیدا کرده است که مناسب شرایط شما باشد، نمی توانید خانه را رد کنید. در برخی موارد ممکن است به

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان (COA)
نشان دهید که خانه مناسب شما نیست. یک خانه مناسب باید شرایط زیر را داشته باشد:

خانه باید برای تعداد افرادی که در آنجا زندگی کنند جای کافی داشته باشد.

خانه باید برای شما و اعضای خانواده شما جای کافی داشته باشد. بزرگی خانه، بستگی به تعداد افرادی دارد که در خانه زندگی می کنند.

آیا برای الحاق به خانواده درخواست داده اید، اما آیا اعضای خانواده شما هنوز در هلند نیستند؟ ممکن است ابتدا خانه ای به شما پیشنهاد شود که متناسب تعداد افراد خانواده شما نیست. پس از اینکه اعضای خانواده شما در هلند هستند، خانه ای به شما پیشنهاد می شود که متناسب تعداد اعضای خانواده شما باشد.

خانه باید به راحتی قابل دسترسی باشد

آیا در راه رفتن مشکل دارید یا از ویلچراستفاده میکنید؟ سپس شهرداری باید اطمینان حاصل کند که خانه مناسب شرایط شما است. مثلا یک خانه بدون پله به شما پیشنهاد شود.

آیا به این نظر هستید که خانه پیشنهاد شده توسط شهرداری با شرایط شما سازگار نیست؟ با مسئول تماس خود در

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
یا راهنمای اجتماعی خود در یکی از سازمان های دیگر مشورت کنید. این شخص می تواند شما را کمک کند.

اگر خانه مناسب شرایط شما نیست، با COA صحبت کنید

آیا خانه مناسب شرایط شما نیست؟ یا به دلایل دیگری فکر می کنید خانه برای شما مناسب نیست؟ این موضوع را می توانید به مسئول تماس سازمان COA اطلاع دهید. COA سپس بررسی می کند که آیا ذیحق هستید یا خیر. 2 گزینه وجود دارد:

COA با شما موافق است

COA همچنین به این باور است که خانه مناسب شرایط شما نیست زیرا شرایط شما و قوانینی که اعمال می شود بسیار کم در نظر گرفته شده است. در این صورت شهرداری خانه دیگری به شما پیشنهاد می کند.

COA با شما موافق نیست

COA به این نظر است که خانه مناسب شرایط شما است. COA به شما توصیه می کند که خانه را قبول کنید و سپس خودتان خانه دیگری پیدا کنید. آیا خانه را قبول نمیکنید؟ در این صورت COA به دادگاه مراجعه خواهد نمود.

آیا COA به دادگاه مراجعه میکند؟

اگر COA به دادگاه مراجعه کند و قاضی موافقت کند، موارد زیر رخ خواهند داد:

شما باید پناهگاه را ترک کنید

آیا این کار را نمی کنید؟ سپس COA می تواند شما را توسط پلیس از پناهگاه خارج کند. هزینه های این اقدام را خودتان پرداخت می کنید. این اقدام حدود 2000 یورو هزینه دارد.

اکنون شما خودتان مسئولیت پیدا کردن خانه را به عهده دارید

COA و شهرداری دیگر مسئولیت یافتن خانه مناسب را به عهده نخواهند داشت. شما باید خودتان فوراً شروع به جستجوی خانه کنید. با توجه به بحران مسکن در هلند، یافتن خانه ممکن است زمان زیادی ببرد. در ضمن نمی توانید از پناهگاه COA استفاده کنید.

شما نمی توانید علیه تصمیم قاضی اعتراض کنید

با مجوز اقامت پناهندگی نمی توانید علیه تصمیم قاضی اعتراض کنید. بنابراین اگر COA معتقد است که خانه مناسب شرایط شما است، با نپذیرفتن خانه ریسک بزرگی می کنید.

آیا این مقاله توانست شما را کمک کند؟