• آغاز
  • قبل از اینکه uitkering میگیرید، شهرداری بعضی از هزینه های شما را پرداخت میکند.

محتوای سایت توسط دیگران (www.youtube.com) میزبانی می شود. از آنجایی که شما از پذیرش کوکی‌ها خودداری کردید، ما فقط می‌توانیم به جای تعبیه آن در وب‌سایت خود، شما را به خود YouTube پیوند دهیم: YouTube.com

ویدیو
منتشر شده در ۱۵ شهریور ۱۴۰۲
قبل از اینکه uitkering میگیرید، شهرداری بعضی از هزینه های شما را پرداخت میکند.

بعد از اینکه به محل سکونت خود نقل مکان میکنید و قبل از اینکه uitkering میگیرید، شهرداری بعضی از هزینه های شما را پرداخت میکند. توضحیات بیشتر را در این ویدیو مشاهده کنید.