ویدیو
منتشر شده در ۱۵ شهریور ۱۴۰۲
قبل از اینکه uitkering میگیرید، شهرداری بعضی از هزینه های شما را پرداخت میکند.

بعد از اینکه به محل سکونت خود نقل مکان میکنید و قبل از اینکه uitkering میگیرید، شهرداری بعضی از هزینه های شما را پرداخت میکند. توضحیات بیشتر را در این ویدیو مشاهده کنید.