ویدیو
منتشر شده در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
به این صورت هزینه های ماهانه خود را محاسبه می کنید

در اینجا ببینید که چگونه می توانید فهرستی با درآمد و مخارج ماهانه تان ایجاد کنید.