زن از کلکین طیاره به بیرون نگاه می کند

منبع: Jason Toevs

بازگشت مسقلانه به کشور مبدا

اخرین به روز رسانی: 11/15/2023, 8:22 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

شما تصمیم می گیرید که آیا می خواهید به کشور خود بازگردید یا نه. معلومات بیشتر در مورد بازگشت دواطلبانه را می توانید در این صفحه بخوانید.

درخواست پناهندگی شما رد شده است.

در صورتی که

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
درخواست پناهندگی شما را رد کند، سازمان دولتی
برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
خدمات بازگشت و خروج (DT&V)
در مورد عزیمت به کشور مبدا با شما تماس خواهد گرفت. این بدان معنا نیست که شما باید فورا هالند را ترک کنید.

اگر وکیل شما در مقابل حکم ادارۀ مهاجرت و تابعیت استیناف خواهی کرده است، اجازه دارید تا حکم قاضی در هالند بمانید.

کمک در صورت بازگشت مستقلانه

آیا IND به طور قطع درخواست پناهندگی شما را رد کرده است؟ سپس نامه ای در این مورد دریافت خواهید کرد. به این می گویند "beschikking".

این بدان معناست که دولت هالند از شما می خواهد که به کشور مبدا خود بازگردید. اگر تصمیم به بازگشت دارید، می توانید از سازمان های مختلف حمایت دریافت کنید.

این کمک مالی می تواند شامل یک محصول، خدمات یا پول باشد. به عنوان مثال، مبلغ اولیه برای راه اندازی فروشگاه خود و/یا کمک به نوشتن یک طرح تجاری.

این سازمان ها میتوانند شما را کمک کنند:

 • برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

 • برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  سازمان بین المللی مهاجرت(IOM)

 • برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  سازمان خروج و بازگشت(DT&V)

 • برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  Solid Road

 • برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  Stichting ROS

 • برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  GoedWerk Foundation

 • برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  Stichting WereldWijd

اینکه آیا شما حمایت دریافت می کنید و مستحق چه نوع کمک هستید، بستگی به وضعیت شخصی شما دارد. رابط شما در VWN یا مشاور اجتماعی شما می توانند در این زمینه شما را کمک نماید.

در این ویدیو توضیح داده شده است که VWN چگونه به شما در زمینه بازگشت کمک می‌کند:

نا امن

VluchtelingenWerk (VWN) شماری از کشورها را برای بازگشت ناامن می داند و از بازگشت شما به آن کشورها حمایت نمی کند. اما ما می توانیم شما را به سازمان های راجع کنیم که در بازگشت به آن کشورها کمک می کنند.

کمک ناچیز تا هیچ کمکی

اگر بازگشت به کشور مبدأ به طور اجباری انجام شود، فرصت‌های حمایت از ادغام مجدد محدود خواهند بود. در برخی شرایط می توانید از حمایت ادغام مجدد برخوردار شوید. این پشتیبانی شامل موارد و/یا کمک با حداکثر ارزش 1000 یورو می باشد.

کشوری اصلی یا مبدا شما

در متن ذیل معلومات در مورد برگشت به کشور های مبدا مختلف را پیدا خواهید نمود:

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟