پول در بکسک جیبی
منبع: pexels
معلومات
درآمد
اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 3:48 PM

در صورتی که تصمیم بگیرید که در هالند بطور غیر قانون زندگی نمایید، نمی توانید از راه قانونی درآمد کسب کنید. به همین دلیل است که باید مراقب باشید تا قربانی قاچاق و کسانی که میخواهند از شما سو استفاده نمایند، نشوید. معلومات بیشتر در این مورد را میتوانید در این صفحه مطالعه نمایید.

اغلب بدون داشتن قرارداد، کار میکید

شرکت های هستند که افراد را بدون مجوز اقامت استخدام می کنند. آیا جایی کار می کنید اما قرارداد کاری ندارید؟ در این صورت نیز از حقوق یک کارمند برخوردار هستید. در صورتی که بتوانید نشان دهید که به طور منظم برای کارفرمای خود کار می کنید (یا کار کرده اید)، این نیز می تواند به عنوان یک قرارداد کاری به حساب آید. حتی اگر قرارداد رسمی امضا نکرده باشید. اگر نمی توانید نشان دهید که چه مدت برای کارفرمای خود کار کرده اید، 6 ماه کار در نظر گرفته می شود.

آیا قرارداد کاری دارید؟ سپس شما نیز حق دریافت هر چیزی را دارید که در قرارداد جمعی کار توافق شده است. این به این معنی است که، برای مثال، اگر بیمار هستید، مستحق دریافت ادامه پرداخت هستید و زمانی که توسط کارفرمایتان اخراج می شوید، مستحق دریافت غرامت هستید.

کار در هلند برای کسانی که اجازه اقامت ندارند دشوار می باشد. شرکت های هستند که سعی می کنند از موقعیت آسیب پذیر شما سوء استفاده کنند. صاحبان کار اغلب به شما قرارداد کاری نمی دهند زیرا میترسند که به دلیل استخدام افرادی که اجازه اقامت ندارند، جریمه شوند. یک صاحب کار همچنین می تواند تهدید کند که اقامت غیرقانونی شما را گزارش می دهد. علاوه بر این،تکیه نمودن بر حقوق تان برا شما ممکن است دشوار باشد، زیرا قرارداد کاری ندارید.

با این حال شما به عنوان یک کارمند ناتوان نیستید. سازمان های مختلفی در هآلند وجود دارند که می توانند در صورت استثمار توسط کارفرمایتان به شما کمک کنند. شما می توانید برخی از این سازمان ها را در این صفحه بیابید.

قربانی قاچاق انسان یا استثمار

از آنجایی که افراد فاقد مجوز اقامت و اجازه کار، از نظر قانونی اجازه کار در هالند را ندارند، در معرض خطر بالایی قرار دارند که قربانی قاچاق انسان شوند.

CoMensha

مرکز هماهنگی مبارزه با قاچاق انسان (CoMensha) سازمانی است که علیه قاچاق انسان و بهره برداری فعالیت می کند. آیا شما قربانی این امر هستید؟ با CoMensha از طریق شماره تلفون 0334481186 تماس بگیرید. شما می توانید از دوشنبه تا جمعه، بین ساعت 09:00 تا 17:00 تماس بگیرید.

FairWork
FairWork از منافع قربانیان قاچاق انسان و استثمار در هلند دفاع می کند. آیا فکر می کنید قربانی قاچاق انسان یا استثمار کاری هستید؟ آیا میخواهید بفهمید که آیا مورد سوء استفاده قرار می گیرید یا خیر؟ FairWork به 18 زبان به شما کمک می کند.
CoMensha
معلومات بیشتر در مورد CoMensha را می توان در وب سایت این سازمان یافت.

صلیب سرخ کمک می کند

صلیب سرخ با معلومات در مورد خدمات محلی مانند پشتیبانی قانونی، مراقبت های صحی و سرپناه به افراد بدون اجازه اقامت کمک می کند.

صیلب سرخ
در وب سایت صلیب سرخ معلومات بیشتر در مورد آنچه که صلیب سرخ می تواند برای شما انجام دهد را می یابید.
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟