مردم داخل طیاره می شوند
منبع: Longxiang Qian
Information
بازگشت اجباری به کشور مبدا
اخرین به روز رسانی: 3/22/2024, 2:05 PM

در صورتی که برای بازگشت به کشور تان آمادگی نشان ندهید، ممکن است توسط دولت هالند مجبور به ترک این کشور شوید. در صورت اخراج اجباری، پول کمتر یا حتی هیچ پولی به عنوان کمک دریافت نخواهید نمود. معلومات بیشتر در مورد اخراج اجباری را در این صفحه مطالعه نمایید.

درخواست پناهندگی شما رد شده است.

در صورتی که

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
درخواست پناهندگی شما را رد کند، سازمان دولتی
برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
خدمات بازگشت و خروج (DT&V)
در مورد عزیمت به کشور مبدا با شما تماس خواهد گرفت. این بدان معنا نیست که شما باید فورا هالند را ترک کنید.

اگر وکیل شما در مقابل حکم ادارۀ مهاجرت و تابعیت استیناف خواهی کرده است، اجازه دارید تا حکم قاضی در هالند بمانید.

بازگشت مستقلانه

آیا IND به طور قطع درخواست پناهندگی شما را رد کرده است؟ سپس نامه ای در این مورد دریافت خواهید کرد. به این می گویند "beschikking".

این بدان معناست که دولت هالند از شما می خواهد که به کشور مبدا خود بازگردید. اگر تصمیم به بازگشت دارید، می توانید از سازمان های مختلف حمایت دریافت کنید.

بازگشت اجباری

آیا در زمینه بازگشت به کشور مبدا خود همکاری نمی کنید؟ سپس دولت هالند می تواند شما را مجبور به پرداخت ودیعه نماید که پس از ترک هالند، آن را پس خواهید گرفت.

در صورتی که دولت فکر کند که قصد دارید به طور غیرقانونی در هالند بمانید، ممکن است حبس شوید. این بدان معناست که تا زمانی که مجبور به بازگشت به کشور مبدا خود شوید در زندان مخصوصی قرار داده میشوید.

سفر

خروج اجباری معمولاً از طریق هوا و از طریق پروازهای معمولی انجام می شود. گاهی اوقات از یک پرواز ویژه برای این کار استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر افراد زیادی از یک کشور همزمان به کشور مبدا خود بازگردند.

اگر نشانه‌هایی وجود داشته باشد که در برابر اخراج مقاومت خواهید نمود، کارمندان

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
Koninklijke Marechaussee
شما را در طول سفر همراهی خواهند نمود. گاهی اوقات یک کارمند DT&V برای ارائه راهنمایی به داخل طیاره می رود. به عنوان مثال با خردسالان.

در صورت خروج اجباری کمک کمتر و یا هیچ نوع کمک دریافت نخواهید کرد.

اگر بازگشت به کشور مبدأ به طور اجباری انجام شود، فرصت‌های حمایت از ادغام مجدد محدود خواهند بود. در برخی شرایط می توانید از حمایت ادغام مجدد برخوردار شوید. این پشتیبانی شامل موارد و/یا کمک با حداکثر ارزش 1000 یورو می باشد.