اعتراض علیه تصمیم IND

اخرین به روز رسانی: 3/20/2023, 9:51 AM

اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را رد کرده است. اگر با این تصمیم موافق نیستید چه کاری می توانید انجام دهید؟ معلومات بیشتر در مورد اعتراض در محمکه های هالند را در اینجا بخوانید.

نحوه اعتراض به این ترتیب است

یا با تصمیم

IND
مخالفید؟ سپس وکیل شما می تواند از طریق محکمه اعتراض نماید. اگر این را می خواهید با وکیل خود صحبت کنید.

اگر شما درخواست استیناف خواهی کنید، محکمه تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم IND موجه است یا خیر. محکمه تصمیم نمی گیرد که آیا شما جواز اقامت دریافت خواهید کرد یا خیر؛ اما بررسی می کند که آیا IND این پروسه را به درستی انجام داده است یا خیر.

محکمه تصمیم می گیرد که IND پروسه را به درستی انجام نداده است

در اینصورت IND باید تصمیم جدیدی بگیرد. سپس IND باید دوباره داستان پناهندگی و مدارک شما را بررسی کند. شما اغلب مصاحبه دیگری با IND خواهید داشت.

محکمه تصمیم می گیرد که IND پروسه را به درستی انجام داده است.

در اینصورت باید هالند را ترک کنید یا می توانید دوباره درخواست پناهندگی بدهید.

استیناف خواهی

آیا با حکم دادگاه موافق نیستید؟ سپس وکیل شما می تواند به

ستره محکمه
شکایت کند. این باید ظرف 1 هفته پس از تصمیم محکمه انجام شود. اگر این را می خواهید با وکیل خود صحبت کنید. IND همچنین می تواند علیه تصمیم محکمه درخواست تجدید نظر کند.