Vuurwerk in Rotterdam

منبع: Frans Berkelaar

آتش بازی در هلند

منتشر شده در: 12/20/2022, 12:22 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در 31 دسمبر، هالندی ها شروع سال را با آتش بازی جشن می گیرند. این همان چیزی است که ما در هالند به آن شب سال نو می گوییم. در شب 31 دسمبر تا 1 جنوری، نمایش های آتش بازی در سراسر هالند برگزار می شود. در بیشتر شاروالی ها می‌توانید خودتان بین ساعت 18:00 تا 02:00 آتش بازی کنید.

تحریم آتش بازی

در برخی از شاروالی ها آتش بازی خودسرانه ممنوع است. ویبسایت شاروالی خود را چک کنید تا ببینید آیا اجازه آتش بازی کردن را دارید یا خیر. معمولاً درین شاروالی ها مردم هنوز آتش بازی می کنند. این کار ممنوع است.

آلودگی صوتی

در جریان ماه دسمبر، برای آلودگی صوتی ناشی از آتش بازی آماده باشید. بیشتر آتش بازی ها در 31 دسمبر در هالند برپا می شوند. اما در هفته های قبل، آتش بازی های غیرقانونی نیز انجام می شوند. اینرا در نظر داشته باشید. ممکن در چند روز آخر سال صدای انفجارات را بشنوید.

مصئونیت

آتش بازی می تواند خطرناک باشد. بنابرین، به مصئونیت خود و دیگران فکر کنید. اگر در آتش بازی تجربه ندارید، خودتان آتش بازی نکنید. اگر در آتش بازی تجربه دارید، باز هم بسیار احتیاط نمایید. از عینک محافظتی استفاده کنید، از پلته استفاده کنید و به اندازۀ کافی از پتاقی فاصله بگیرید. استفاده از پتاقی های سنگین ممنوع است.

ترانسپورت عامه

در آستانۀ تبدیل شدن سال، ترانسپورت نسبت به روزهای عادی کم تر می باشد. همچنان، بس، ریل، موترهای کوچه و میترو ممکن است در اوقات مختلف اجرا شوند. مطمئن شوید که از تقسیم اوقات صحیح آگاه هستید. این موضوع در ویبسایت بس، قطار، موترهای کوچه یا میترو نشان داده شده است.

صندوق های پستی قفل شده

در چند روز آخر سال، صندوق های پستی و سطل های زباله حذف یا قفل می شوند. این کار برای جلوگیری از پرتاب مواد آتش زا در آنها است. اگر می خواهید به کسی نامۀ را بفرستید، این موضوع را در نظر داشته باشید.

آیا این مقاله برای شما مفید است؟