• آغاز
  • تجیل از اعیاد صعود و پنطیکاست در هالند
منبع: Pixabay.com/music4life
اخبار
تجیل از اعیاد صعود و پنطیکاست در هالند
منتشر شده در: 5/7/2024, 12:00 AM

جمعه خوب و عید پاک در هالند تعطیلات رسمی هستند. امسال،عید صعود در پنجشنبه 9 مه و پنطیکاست در 19 و 20 مه سال 2024 جشن گرفته میشود. در این روزها، اکثر مردم هالند مرخصی کاری دارند و این اعیاد را جشن میگیرند.

عید صعود و پنطیکاست در اصل جشن های مربوط به دین مسیحی هستند

کمتر از نیم مردم هالند هنوز خود را مذهبی می دانند. با این حال اکثر مردم هالند اعیاد مسیحی، عید صعود و پنطیکاست را جشن می گیرند. این اعیاد توسط غیر مؤمنان نیز جشن گرفته می شود. در متن ذیل می توانید نحوه جشن گرفتن اعیاد در هالند را بخوانید.

مواردی که در عید صعود توسط هالندی ها جشن گرفته می شود

در عید صعود، مسیحیان از رفتن عیسی به آسمان ​​یاد می کنند. این روز به طور سنتی در چهلمین روز پس از عید پاک جشن گرفته می شود. کتاب مقدس می گوید که بین عید پاک و عید صعود، عیسی مسیحیت را در 40 روز بر روی زمین گسترش می دهد. عید صعود امسال در روز پنجشنبه 9 می تجلیل می شود.

طبق کتاب مقدس، صعود در کوه زیتون در شرق اورشلیم اتفاق می افتد، جایی که عیسی به شاگردان خود می گوید که مسیحیت را گسترش دهند. در حالی که شاگردانش نظاره گر بودند، عیسی صعود می نماید و از دید ناپدید می شود. این به عنوان پایان حضور عیسی بر روی زمین تلقی می شود.

در عید صعود در بسیاری از کلیساها مراسم ویژه ای برگزار می شود. این روز نیز یک روز تعطیل رسمی است، بنابراین اکثر مردم از کار یا مدرسه رخصت هستند. برخی مکان ها رویدادهایی مانند رژه، کنسرت و فعالیت های ورزشی را سازماندهی می کنند. این رویدادها نیز برای غیر مسیحیان برگزار میشود.

مواردی که در عید پنطیکاست توسط هلندی ها جشن گرفته می شود

پنطیکاست در پنجاهمین روز پس از عید پاک برگزار می شود. امسال در یکشنبه 19 و دوشنبه 20 ماه مه. انجیل می گوید که در آن لحظه شاگردان عیسی شهامت یافتند تا پیام او را پخش کنند. به همین دلیل است که بسیاری از مسیحیان پنطیکاست را آغاز کلیسای مسیحی می دانند.

اکثر کلیساهای مسیحی در هالند مراسم ویژه ای را در روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار می کنند. اگرچه پنطیکاست یک جشن ملی در هالند است، اما همه آن را بر خلاف عید پاک به طور گسترده جشن نمی گیرند.

مانند عید صعود، پنطیکاست نیز در زندگی عمومی کمتر قابل مشاهده است. هیچ تزئین یا غذای خاصی برای خوردن در پنطیکاست وجود ندارد. اگرچه برخی از هالندی ها هنوز یک نان سنتی پنطیکاستی درست می کنند.

برای بسیاری از مردم هالند، عید صعود و پنطیکاست روزهای رخصتی هستند

اگرچه این اعیاد همیشه به طور آشکار جشن گرفته نمی شوند، اما روز های تعطیلات رسمی در هالند هستند. یعنی اکثر مردم در این روز ها رخصت هستند. اما همه از کار رخصت نیستند. آیا می خواهید مطمئن شوید که رخصت هستید یا نه؟ از صاحب کار خود بپرسید.

ساعات کاری مختلف فروشگاه ها در روز های عید

در تمام این تعطیلات، بسیاری از مغازه ها در زمان های مختلف بسته یا باز هستند. در مورد ساعات کار یک فروشگاه در منطقه خود پرس و جو کنید تا مطمئن شوید که می توانید خرید کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟