ROC school in Tilburg

منبع: Ron Maijen - WikiMedia

ممکن است مجبور نباشید برای دوره MBO پول تحصیل بپردازید

منتشر شده در: 7/14/2023, 2:43 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا قصد دارید دوره MBO را دنبال کنید؟ اگر تحت دستورالعمل حفاظت موقت قرار دارید، ممکن است مجبور به پرداخت پول تحصیل نباشید. یا اگر درخواست پناهندگی داده اید، اما اجازه اقامت پناهندگی ندارید. شما می توانید درخواست خود را برای این امر به سازمان اجرایی آموزش (DUO) ارسال کنید. این کار را قبل از 31 جولای 2023 انجام دهید.

شما باید این شرایط را داشته باشید

برای معافیت از پرداخت پول تحصیل، باید چهار شرط ذیل را داشته باشید:

  1. به دلیل اینکه تابعیت هالندی ندارید، حق دریافت کمک مالی برای محصلین یا هیچ کمک مالی دیگری برای مصارف تحصیلی خود ندارید.

  2. شما نمی توانید پول تحصیل را پرداخت کنید و هیچ سازمانی برای شما پرداخت نمی کند.

  3. در 1 آگوست، در شروع سال تحصیلی، شما 18 ساله یا بزرگتر هستید اما کمتر از 31 ساله هستید.

  4. یکی از شرایط ذیل برای شما صدق می کند:

  • شما یک W-document یا سند W2-document دارید. اینبا حرف W یا W2 در کنار عکس روی شناسه شما مشخص شده است.

  • شما یک سند نوع I برای درمان صحی خود یا یکی از اعضای خانواده دارید.

  • شما تمام مراحل پروسه پناهندگی را طلی نموده اید و در شامل پروسه برگشت شده اید.

  • شما تمام مراحل حقوقی را طی کرده اید و در مرحله بازگشت قرار دارید.

  • شما تمام مراحل حقوقی را طی نموده اید و در یک پناهگاه موقت که برای خانواده اختصاص داده شده است زندگی می‌کنید.

  • بر اساس دستورالعمل حفاظت موقت واجد شرایط هستید.

توجه: اگر پول تحصیل را پرداخت کرده‌اید، نمی‌توانید آن را پس بگیرید.

برای استفاده از این طرح، باید فرم را تکمیل کرده و قبل از 31 جولای 2023 به DUO ارسال کنید.

پرداخت پول تحصیل پس از 30 سالگی

آیا 30 ساله هستید؟ سپس ممکن است هنوز مجبور به پرداخت پول تحصیل نباشید. اگر شرایط 1، 2 و 4 را دارید، همچنان می توانید پس از 30 سالگی خود از طریق DUO درخواست معافیت از پرداخت پول تحصیل نمایید. مهم است که قبل از سالگره 30 سالگی خود درخواست دهید. همچنین باید به طور مداوم در رشته تحصیلی خود ثبت نام باشید. شما اجازه ندارید که در بین رشته تحصیلی را متوقف کنید و دوباره شروع کنید.

پس از سالگره 30 سالگی، باید هر سال برای معافیت از پراخت پول تحصیل درخواست دهید. سپس باید هر سال نشان دهید که هنوز شرایط معافیت را دارید.

آیا این مقاله برای شما مفید است؟