• آغاز
  • قوانین جدید اروپایی برای پناهندگی و مهاجرت معرفی خواهد شد
عکسی از پارلمان اروپا در بروکسل، بلژیک.
منبع: Wikimedia Commons
اخبار
قوانین جدید اروپایی برای پناهندگی و مهاجرت معرفی خواهد شد
منتشر شده در: 1/24/2024, 2:54 PM

کشورهای اتحادیه اروپا (EU) در دسامبر 2023 بر روی قوانین جدید پناهندگی و مهاجرت به توافق رسیدند. این مقاله توضیح می دهد که کدام قوانین کدام اند و چه عواقبی برای شما دارند.

کشورهای اتحادیه اروپا برای پذیرش پناهندگان از سراسر جهان با یکدیگر همکاری می کنند. اما کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا از چگونگی این همکاری راضی نیستند.

به عنوان مثال، کشورها خواهان قوانین سخت گیرانه تری هستند در مورد اینکه کدام پناهجویان می توانند از طریق مرزهای خارجی وارد اروپا شوند، به عنوان مثال از طریق یونان یا ایتالیا.

قوانین جدید اروپا حداکثر تا سال 2026 روی کار نخواهند آمد

اتحادیه اروپا در 23 دسامبر 2023 در مورد چگونگی بهبود همکاری توافق کرد. هنوز هیچ قانون جدید واقعی وجود ندارد.

کشورهای اروپایی اکنون در مورد قوانین مورد نیاز با یکدیگر مشورت خواهند کرد. اگر این مشاوره ها خوب پیش برود، قوانین جدید در سال 2026 تصویب خواهند شد. تا آن زمان، قوانین اتحادیه اروپا تغییر نخواهد کرد.

پلان های اتحادیه اروپا عبارت اند از

مهمترین پلان های اتحادیه اروپا برای پناهندگی و مهاجرت را در متن ذیل بخوانید:

تصمیمگیری سریعتر در مورد پرونده های افرادی که به اروپا فرار می کنند
روشی متفاوت برای افراد که اهل کشورهای امن هستند
کشور های اروپایی میتوانند تصمیم بگیریند که پناهجو میپذیرند یا خیر
اتحادیه اروپا خواهان یک سیستم جدید دوبلین است

این طرح ها هنوز باید توسط سیستم حقوقی اروپا تایید شود

قبل از اینکه این طرح ها به قوانین تبدیل شوند، پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید این طرح ها را تصویب کنند. انتخابات اروپا در 6 ژوئن 2024 برگزار می شود. اتحادیه اروپا می گوید این قوانین جدید برای مهاجرت و پناهندگی قبل از انتخابات در حال بررسی است.

بنابراین قبل از انتخابات اروپا اعلام خواهد شد که کدام برنامه در قوانین اروپا قرار می گیرد.

در صورتی که قوانین تصویب شود عواقب احتمالی آن به این ترتیب خواهد بود

قوانین جدید ممکن است از سال 2026 درخواست پناهندگی در اروپا را دشوارتر کند. این شانس همچنین افزایش می یابد که پناهندگان از یک کشور امن در مرزها حبس شوند. و اینکه مراحل پناهندگی در اروپا حتی طولانی تر خواهد شد.

اما این پیامدها به نحوه و زمان ارائه طرح های جدید بستگی دارد. و اینکه آیا این طرح ها ممکن است در سیستم حقوقی اتحادیه اروپا تصویب شوند یا خیر.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟