بازگشت به نیجر

آیا به بازگشتن به نیجر فکر می کنید؟ در این صفحه معلومات در مورد گزینه های موجود در عرصه کمک مالی و سازمان های که می توانند شما را در امر بازگشت کمک کنند را مطالعه نمایید.

بازگشت مسقلانه به کشور مبدا

تصمیم مستقلانه برای بازگشت به کشور مبدا آسان نیست. بعضی اوقات این امر به دلایل عملی غیر ممکن است. مثلاً به دلیل نداشتن اسناد سفر.

بعضی اوقات دلایل عاطفی برگشتن به کشور مبدا را دشوار می سازند. مثلاً احساس شرمندگی، ناکامی یا عدم اطمینان درمورد آینده. بعضی اوقات مجبور میشوید که روابط اجتماعی در کشور مبدا را از نو آغاز نمایید و خانه و کار پیدا کنید.

آیا به این فکر هستید که هالند را ترک نمایید؟ در اینصورت سازمان های مختلفی وجود دارند که می توانند شما را در امر بازگشت به کشور مبدا کمک نمایند. کمک این سازمان رایگان است.

کمک مالی برای بازگشت

کمک مالی جزئی (REAN)

شما مطابق با طرح (REAN) کمک مالی جزئی را دریافت خواهید کرد. REAN مخفف 'Return and Emigration Assistance from the Netherlands' است. طرح REAN کمک های مالی ذیل را دربر میگیرد:

  • راهنمایی

  • تکت طیاره

  • کمک با اخذ اسناد

  • 200 پول نقد برای بزرگسالان و 40 یورو برای کودکی که با شما سفر می کند. این پول را در روز حرکت در Schiphol دریافت خواهید کرد.

این کمک مالی از طریق سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) به شما انجام میشود. سازمانی که در بازگشت شما به شما کمک می کند می تواند از IOM این پول را برای شما درخواست کند.

کمک مالی برای ادغام مجدد

شما می توانید از دولت هالند کمک مالی اضافی دریافت کنید تا یک شروع جدید در کشور مبدأ خود داشته باشید. شما برای این کار کمکی برای پرداخت خریداری لوازم یا خدمات دریافت می کنید. سازمان های مختلفی با پروژه هایی وجود دارند که کمک هزینه ادغام مجدد را در کشور مبدا ارائه می دهند.

به عنوان مثال، می توانید از کمک مالی برای دنبال کردن یک دوره آموزشی یا پرداخت مصارف برای تاسیس شرکت خود استفاده کنید. بخش کوچکی از این کمک مالی به صورت نقدی به شما داده میشود. کمک مالی موارد ذیل را دربر میگیرد:

  • 1800 یورو برای بزرگسالان (حداکثر 300 یورو نقدی).

  • 2800 یورو برای کودک همراه یا کودک خردسال بدون همراه (حداکثر 300 یورو نقدی).

سازمان های که می توانند شما را در هالند کمک نمایند

همکاری سازمان ها در کشور مبدا

سازمان های همکار در کشور مبدأ شما می توانند معلومات در مورد وضعیت کشورتان را در اختیار شما قرار دهند و در هنگام بازگشت، شما را کمک و راهنمایی کنند.

  • VluchtelingenWerk با سازمان ابتکارات شهروندان وطن پرست (PCI) در نیجریه همکاری می کند. PCI یک سازمان مستقل غیردولتی است. PCI می تواند شما را در زمینه آغاز زندگی جدید تان در نیجریه کمک کند. مثلاً با آموزش کارآفرینی یا توانمندسازی اقتصادی. PCI همچنین کمک های روانی اجتماعی و کمک در زمینه الحاق به خانواده را ارائه می دهد. PCI یک پناهگاه مردانه در لاگوس دارد. PCI با سازمان COSUDOW برای پناه دادن زنان همکاری می کند.

  • اگر انتخاب نموده اید که توسط IOM کمک شوید، همکاران دفتر IOM در نیجریه به شما کمک می کنند تا پول غیر نقدی را خرج کنید. شما می توانید از این مبلغ برای اجاره، تحصیل، خرید برای یک شرکت و غیره استفاده کنید. این سازمان به نیجریه های بازگشته (اعم از افراد و خانواده ها) در شروع یک زندگی جدید کمک می کند. او می تواند عودت کنندگان را در فرودگاه پذیرایی کند و در صورت لزوم مراجعین را به موسسات بهداشتی ارجاع دهد.

  • سایر سازمان ها نیز اغلب با یک سازمان همکار محلی در کشور مبدأ شما همکاری می کنند. این که این کدام سازمان است و چه کاری می تواند برای شما انجام دهد، می تواند متفاوت باشد.