به هالند خوش آمدید

در صورتی که از کشور خود فرار نموده اید و میخواهید در هالند از شما محافظت شود، معلومات در مورد اینکه چگونه میتوانید در هالند تقاضای پناهندگی نمایید و زندگی در کمپ پناهندگی را در این صفحه بخوانید.

به هالند خوش آمدید

در صورتی که از کشور خود فرار نموده اید و میخواهید در هالند از شما محافظت شود، معلومات در مورد اینکه چگونه میتوانید در هالند تقاضای پناهندگی نمایید و زندگی در کمپ پناهندگی را در این صفحه بخوانید.

معلومات فعلی

.

RefugeeHelp: نقطه شروع آنلاین برای شما

به RefugeeHelp خوش آمدید! در اینجا معلمواتی برای همه پناهندگان در هالند پیدا خواهید کرد. RefugeeHelp جایگزین وب‌سایت ForRefugees می‌شود و بستر آنلاینی برای معلومات در مورد وضعیت شما است.

الحاق خانواده تنها در صورت وجود مشکل اضطراری صحی سریعتر انجام میشود

آیا اعضای خانواده شما در منطقه زلزله زده در ترکیه و سوریه هستند؟ اگر چنین است، ممکن است بخواهید برای الحاق خانواده درخواست دهید. (تقریبا) هیچ امکانی برای تسریع این پروسه وجود ندارد. معلومات بیشتر در این مورد می توانید در این صفحه بخوانید.

آنچه را که باید بدانید، اگر زلزله شما را به سفر به ترکیه یا سوریه وادار نموده است

اگر خویشاوندان شما در منطقه زلزله زده در ترکیه یا سوریه هستند و می خواهید به آنجا بروید، ممکن است پیامدهای منفی برای درخواست پناهندگی شما در هالند داشته باشد. در صفحه ذیل، میتوانید بخوانید که کدام موارد را باید درنظر بگیرید.

اعضای خانواده پس از قبول شدن درخواست الحاق خانواده، میتوانند فوراً به هالند بیایند.

در صورت تایید درخواست الحاق خانواده، اعضای خانواده دیگر مجبور نیستند برای آمدن به هالند منتظر بمانند. این فیصله ی است که ستره محکمه آنرا در روز چهارشنبه اتخاذ نموده است.

حکم محکمه: سرپناه پناهجو باید بهبود یابد

سرپناه پناهندگان باید انسانی تر باشد. محکمه این تصمیم را گرفته است. VluchtelingenWerk (VWN)علیه اداره مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) و دولت هالند شکایت کرد. VluchtelingenWerk این کار را انجام داد زیرا حدود 18000 پناهجو در شرایط بد سرپناه قرار داشتند.

کریسمس و شب سال نو: اینگونه جشن گرفته می شود

دسمبر یک ماه رخصتی در هالند است. رخصتی های کریسمس و شب سال نو در آن زمان جشن گرفته می شود. اکثر مردم هالند این رخصتی ها را در کنار خانواده و دوستان خود جشن می گیرند. در این مقاله می توانید نحوه برگزاری این رخصتی ها را بخوانید. همچنین می توانید آنچه را که در مورد رخصتی ها متوجه می شوید بخوانید.

آتش بازی در هلند

در 31 دسمبر، هالندی ها شروع سال را با آتش بازی جشن می گیرند. این همان چیزی است که ما در هالند به آن شب سال نو می گوییم. در شب 31 دسمبر تا 1 جنوری، نمایش های آتش بازی در سراسر هالند برگزار می شود. در بیشتر شاروالی ها می‌توانید خودتان بین ساعت 18:00 تا 02:00 آتش بازی کنید.