دو جوان کنار هم نشسته اند و در کتابی یادداشت می کنند.
منبع: Studeren
Information
تحصیل
اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 3:47 PM

بعد از اتمام تحصیل در مکتب متوسطه می توانید تحصیلات خود را ادامه دهید. شما می توانید در مقاطع مختلف تحصیل کنید. سطح تحصیلات شما بستگی به دیپلوم شما دارد. در این مقاله معلوماتی در مورد سطوح مختلف تحصیلی که در آن می توانید ادامه تحصیل دهید را خواهید یافت.

رشته های تحصیلی مختلف

در هلند می توانید در سه سطح مختلف تحصیل کنید:

  • تحصیلات حرفه ای متوسط ​​(MBO)

  • تحصیلات عالی حرفه ای (HBO)

  • دانشگاه که آموزش علمی (wo) نیز نامیده می شود

در متن ذیل می توانید بخوانید که کدام ویژگی ها متعلق به کدام نوع آموزش است.

آموزش متوسطه حرفه ای (mbo)

آموزش متوسطه حرفه ای (MBO) مکتبی است که در آن حرفه ای را یاد می گیرید. پس از دریافت مدرک VMBO می توانید در MBO به تحصیلات تان ادامه دهید.

در طول تحصیلات شما بیشتر از کار عملی یاد میگیرید

در طول تحصیل در MBO، شما فقط از کتاب یاد نمی گیرید. در عمل هم خیلی چیزها را یاد می گیرید. در طول دوره آموزشی خود به یک شرکت می روید تا کار را در آنجا یاد بگیرید. به این ترتیب می توانید واقعاً تجربه کنید که کار کردن چگونه است. در MBO دوره‌هایی مختلف در سطوح 1 تا سطح 4 تدریس می شود. سطح 1 بیشتر تمرین محور می باشد. سطح 4 بیشتر تئوری محور می باشد.

بعد از اتمام تحصیلات در سطح آموزش متوسطه حرفه ای

بعد از اتمام تحصیل در سطح mbo می توانید کار کنید یا به تحصیلات خود ادامه دهید. در صورتی که بخواهید ادامه تحصیل دهید می توانید یک رشته ی را در mbo و در سطح بالاتر انتخاب کنید. با مدرک mbo در سطح 3 یا 4 می توانید در سطح آموزش عالی حرفه ای (hbo) ادامه تحصیل دهید.

مسیر های مختلف یادگیری در سطح mbo
نمونه های رشته های تحصیلی در سطح mbo

آموزش عالی حرفه ای (hbo)

پس از اخذ دیپلوم در سطح havo می توانید در آموزش عالی حرفه ای (HBO) در یک رشته تحصیل کنید. یا بعد از اتمام تحصیل آموزش متوسطه حرفه ای (MBO) می توانید در سطح hbo دانش بیشتر در مورد رشته خود کسب کنید.

در طول تحصیلات شما بیشتر از کار عملی و از دروس تئوریک یاد میگیرید

در سطح hbo نسبت به mbo کمتر بر کار عملی تاکیید می شود. شما بیشتر از تئوی یاد میگیرد. در پهلوی درس های تئوری شما پروژه ها و تمریناتی را انجام میدهید که به شما کار عملی را یاد میدهد. در طول تحصیلات خود یک یا چند بار کارآموزی هم میکنید.

بعد از اتمام تحصیلات آموزش عالی حرفه ای

پس از اتمام تخصیل در سطح hbo شما درست مثل mbo می توانید در رشته ی که در آن تحصیل کرده ایذ، کار کنید. هچنین می توانید به تحصیلات تان ادامه دهید، مثلاً در دانشگاه.

مسیر های مختلف یادگیری در سطح hbo
نمونه های رشته های تحصیلی در سطح hbo

دانشگاه (wo)

با تحصیلات دانشگاهی شما یک شخص دانشمند می شوید. شما نه تنها در عرصه یک مسلک دانش کسب میکنید بلکه بیشتر در مورد یک موضوع و رشته می آموزید. شما می توانید با دیپلوم های vwo و hbo به دانشگاه راه یابید. در بعضی از موارد می توانید پس از اتمام سال اول تحصیلی در hbo به دانشگاه بروید.

تحصیلات دانشگاهی اکثراً تئوری محور می باشد

در طول تحصیلات دانشگاهی شما در رشته مشخصی درس میخوانید و روی موضوعی تحقیقات مفصل انجام میدهید. یعنی شما بیشتر مشغول مطالعه و تحقیقات می باشید. کمتر به کار عملی توجه میکنید اما در بعضی از رشته ها یک دوری کارآموزی را سپری میکنید. یک بخش بزرگ از تحصیلات شما تئوری محور می باشد.

پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی

پس از اتمام تحصیلات خود در دانشگاه، می توانید شروع به کار کنید یا در مقطع دکترا ادامه دهید. گرفتن دکترا به این معنی است که شما چهار سال را صرف تحقیق در مورد یک موضوع خاص می کنید. بعد از گرفتن دکترا شما به عنوان یک متخصص شناخته خواهید شد.

مسیر های مختلف یادگیر در دانشگاه
نمونه های رشته های تحصیلی در سطح دانشگاه (پهنتون)