اینجا جایی است که در جریان پروسه پناهندگی اقامت میداشته باشید

اخرین به روز رسانی: 3/15/2023, 8:44 AM

در طول پروسه پناهندگی شما در مکان های مختلف پذیرش COA اقامت خواهید داشت. گاهی اوقات در مکان های معمولی پذیرایی جای کافی وجود ندارد. ممکن است مجبور شوید که در یک پناهگاه موقت اقامت نمایید.

در طول ثبت نام خود در کمپ پذیرایی در Ter Apel اقامت خواهید داشت

به این مکان پذیرش مرکزی می گویند. تنها 1 مرکز پذیرش در هلند وجود دارد. در حال حاضر اغلب جایی کافی در پذیرش مرکزی در Ter Apel وجود ندارد. به همین دلیل است که گاهی اوقات هنگام ثبت نام به یک پناهگاه موقت در Zoutkamp منتقل می شوید. شما 7 تا 10 روز اینجا خواهید ماند. برای تکمیل ثبت نام به Ter Apel بازگردانده می شوید.

شما بعد از درخواست می مانید

پس از ثبت نام توسط پولیس (دپارتمان پولیس اتباع خارجی، شناسایی و قاچاق انسان، AVIM) به پناهگاهی در مکان دیگری در هالند منتقل خواهید شد. شما در طول مراحل پناهندگی اینجا خواهید ماند. COA در صورت نیاز، حمل و نقل را به

IND
ترتیب می دهد. ممکن است بین مکان های پناهگاه های مختلف در هلند نقل مکان کنید.

به دلیل ازدحام جمعیت، فضای کافی در مکان های پذیرایی معمولی وجود ندارد. به همین دلیل است که گاهی اوقات شما را به یک پناهگاه موقت می برند. امکانات کمتری در پناهگاه موقت نسبت به یک سرپناه معمولی وجود دارد. ممکن است از یک پناهگاه موقت به پناهگاه موقت دیگر منتقل شوید.

اقامت شما پس از پروسۀ عمومی پناهندگی

پس از پروسۀ عمومی پناهندگی (AA)، به یک پناهگاه(AZC) می روید. شما در صورتی به AZC می روید که:

  • شما جواز اقامت را دریافت کرده اید و منتظر خانه از سوی شاروالی هستید. شما حق دارید تا زمانیکه شاروالی خانه برای شما پیدا نکرده است، در پناهگاه بمانید.

  • شما در پروسۀ تمدید شدۀ پناهندگی قرار گرفته اید.

  • به شما اجازه اقامت پناهندگی داده نشده است. 28 روز دیگر در AZC مانده می توانید.

لطفاً توجه داشته باشید: آیا بین 13 تا 18 سال سن دارید و در هالند والدین یا سرپرست ندارید؟ سپس به یک پناهگاه ویژه برای کودکان می روید. آیا شما کمتر از 13 سال و در هالند بدون والدین یا سرپرست هستید؟ در اینصورت در یک خانه ی با یک فامیل سرپرست جابجا میشوید.

Nidos
یک فامیل سرپرست را برای شما پیدا میکند.

این سازمان ها در پناهگاه نمایندگی دارند

در پناهگاه‌ها معمولاً undefineda href=undefined#Entry-3hB7j3jFjJoyCgbHFF4IjIundefined title=undefinedundefinedundefinedCOAundefined/aundefined، undefineda href=undefined#Entry-6SCmG29ooEmeM0VcjOiSUUundefined title=undefinedundefinedundefinedTrigionundefined/aundefined، undefineda href=undefined‏ =undefined#Entry-6w8F0sFgVohUUPekMWtVsBundefined title=undefinedundefinedundefinedGZAundefined/aundefined و undefineda href=undefined#Entry-6BR7lIoBxtFdiZSGfHEPxSundefined title=undefinedundefinedundefinedشورای VluchtelingenWerk (VWN)undefined/aundefined حضور دارند. مکان های پذیرش موقت گاهی اوقات سازماندهی مشابهی با مکان های پذیرش معمولی ندارند.