اینها حقوق و مکلفیت های شما در مرکز پذیرش COA است

اخرین به روز رسانی: 1/12/2024, 11:51 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

شما در پناهگاه های متعلق به اداره مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) زندگی می کنید. پناهگاه ها از هم متفاوت اند. شما در پناهگاه دارای حقوق و همچنان پابند به تعهدادت هستید. معلومات بیشتر در این مورد را می توانید در این صفحه بخوانید.

حقوق شما در پناهگاه

در هر پناهگاهی که متعلق به (COA) می باشد، از حقوق ذیل برخوردار خواهید بود:

 • یک جای برای خواب

 • غذا یا پول برای غذا

 • مراقبت های طبی ضروری و بازپرداخت مصارف طبی

 • حمایت

 • بازپرداخت مصارف فوق العاده مانند مصارف سفر

 • کودکان زیر 18 سال حق تعلیم دارند

 • شکایت از ساکنان دیگر، پناهگاه یا کارمندان COA

امضا نمودن تصدیق نامه

پناهگاه ها با هم تفاوت دارند. در بعضی از پناهگاه امکانات بیشتری نسبت به پناهگاه های دیگر وجود دارد. برای اقامت خود در پناهگاه COA، باید توافقنامه حقوق و تعهدات را امضا کنید. با این بیانیه قول می دهید که قوانین پناهگاه COA را رعایت کنید.

مسئولیت های شما در پناهگاه

در جریان اقامت تان در پناهگاه، شما باید:

 1. قوانین هالند را رعایت کنید.

 2. قوانین خانه پناهگاه را رعایت کنید.

 3. به کارمندان COA اجازه دهید که برای بازرسی اجباری به اتاق شما دسترسی داشته باشند.

 4. حداقل یک بار در هفته به COA گزارش میدهید. COA به شما می گوید که در چه مکان و زمانی باید این کار را انجام دهید. به این کار تعهد به گزارش دادن گفته می شود.

 5. دستورات کارمندان COA را تعقیب کنید.

 6. در صورت گم شدن یا خراب شدن وسایل، COA می تواند از کمک هزینه هفتگی شما پول کسر کند.

 7. اگر وضعیت مالی شما تغییر کرد، به COA اطلاع دهید.

زندگی کردن مشترک در پناه گاه

اغلب در یک اتاق یا مکان شریکی اقامت میکنید. شما می توانید با هم اتاقی های خود در مورد پذیرایی از بازدیدکنندگان و تمیز کردن اتاق توافق کنید. به عنوان مثال، می توانید تقسیم اوقات برای تمیزکاری ایجاد کنید.

غذاها/آشپزی در پناهگاه

در پناهگاه موقت نمی توانید آشپزی کنید. شما غذایی آماده شده را از COA دریافت خواهید کرد. اگر در یک مرکز پناهجویان (AZC) بمانید، معمولا خودتان آشپزی می کنید و برای خرید غذا پول دریافت میکنید.

کمک هزینه هفتگی در پناه گاه

در پناهگاه موقت معمولاً کمک مالی هفتگی دریافت نمی کنید. در AZC اغلب کمک مالی هفتگی دریافت می کنید.

فعالیت ها در پناه گاه

در برخی از مکان های پذیرش می توانید دروس هالندی شرکت کنید یا کارهای داوطلبانه انجام دهید. برخی از مراکز کودکستان، مکانی برای ورزش، بازی، هنر و موسیقی را برای کودکان ارائه می دهند. در هر پناهگاهی هم اینطور نیست. امکانات در پناهگاه موقت بسیار محدود است.

خشکه شویی در مرکز پذیرش

هر پناهگاه یک اتاق لباس شویی دارد که در آن می توانید لباس های خود را بشویید و خشک کنید. این اتاق در زمان های معین باز می باشد.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟