بیرق اتحادیه اروپا
منبع: De Europese vlag

پروسه دوبلین

اخرین به روز رسانی: 2/7/2024, 2:50 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND) ممکن است تصمیم بگیرد که یک کشور اروپایی دیگر باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. سپس وارد پروسه دوبلین می شوید. در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد پروسه دوبلین را بخوانید.

پولیس تحقیق می نماید که آیا کشور اروپایی دیگر مسولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را دارد یا نه

هنگامی که در تراپل ثبت نام میشوید، پولیس در مورد هویت و اعضای خانواده شما سوال میپرسد. پولیس همچنین تحقیق می کند که آیا اثر انگشت شما در سیستم

آیا قبلاً در یکی از کشور های دیگر در اروپا درخواست پناهندگی انجام داده اید؟ در این صورت آن کشور موظف است تا به درخواست پناهندگی شما رسیدگی نماید. این بر اساس توافقی است که بین کشور های اروپایی انجام شده است. به این توافق "مقررات دوبلین" گفته میشود.

آیا برای اولین بار در هالند درخواست پناهندگی می نمایید؟ همچنین در این صورت IND بررسی خواهد نمود که آیا یکی از کشور های دیگر در اروپا مسولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را به عهده دارد یا نه. مثلا بخاطر اینکه:

  • اعضای خانواده شما در آن کشور درخواست پناهندگی نموده اند یا در آن کشور اجازه اقامت دارند.

  • شما ویزه (منقضی) یا سند اقامت آن کشور را دارید. مثلا بخاطر تحصیل در آن کشور.

  • شما از طریق آن کشور به صورت غیر قانونی وارد اروپا شده اید.

شما یک مصاحبه با IND خواهید داشت

شما مصاحبه ای با IND خواهید داشت. این مکالمه، مصاحبه دوبلین نامیده میشود. در این مصاحبه IND به شما میگوید که در یکی از کشور های دیگر اروپا ثبت نام شده اید. IND در این مورد از شما سوال میپرسد. IND در مورد دلیل یا داستان فرار شما سوالی نمیپرسد. در طول این مصاحبه می توانید تشریح نمایید که چرا به این نظر هستید که درخواست پناهندگی شما باید توسط کشور هالند بررسی شود. IND گزارشی از این مکالمه تهیه می نماید.

در مصاحبه ی که با IND دارید ترجمانی حضور خواهد داشت که به زبان شما تکلم میکند

کارمند IND سوالات را به زبان هالندی می پرسد. ترجمان این را برای شما ترجمه خواهد کرد. ترجمان همچنین پاسخ های شما را به هلندی ترجمه می کند. ترجمان از کشور مبدا شما است، مستقل است، برای IND کار نمی کند و هیچ تاثیری در تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما ندارد. از آنجایی که ترجمان ها بسیار مشغول هستند، ممکن است با مترجمی سر و کار داشته باشید که به گویش دیگری صحبت می کند. اگر شما و ترجمان متوجه حرف های همدیگر نمیشوید، فوراً این موضوع را تذکر دهید. زیرا مهم است که بسوء تفاهم در مکالمه پیش نیاید.

در طول مصاحبه ثبت نام، می توانید خواهش کنیذ که مترجم به لهجه شما صحبت کند و یا مترجم همجنس شما باشد.

IND به کشور اروپایی دیگر درخواستی ارائه میدهد

IND باید از کشور اروپایی دیگر تقاضا نماید که به درخواست پناهندگی شما رسیدگی نماید. آن کشور اروپایی در مورد تقاضای IND تحقیق نموده و پاسخی ارائه میدهد. آن کشور ممکن است درخواست را رد کند. IND می تواند از آن کشور تقاضا کند که در تصمیم خود تجدید نظر نمایند. این به آن معناست که آن کشور اروپایی دوباره باید تحقیق نماید.

IND قصد دارد که به درخواست پناهندگی شما رسیدگی نکند.

در صورتی که IND به این نظر باشد که یکی از کشور های دیگر در اروپا مسولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را به عهده دارد، نامه ای دریافت خواهید نمود. در این نامه نوشته شده است که IND به درخواست پناهندگی شما رسیدگی نخواهد نمود. این نامه، نامه قصد رد از طرف IND نامیده میشود. در صورتی که IND به این نظر باشد که درخواست شما باید در هالند بررسی شود، به درخواست پناهندگی شما در طول پروسه عمومی پناهندگی رسیدگی خواهد شد.

پاسخ شما به نامه قصد رد از طرف IND

شما نامه قصد رد از طرف IND را با وکیل تان مرور می نمایید. وکیل می توانید در مقابل نامه قصد رد، پاسخی بفرستد. در این نامه وکیل توضیح میدهد که چرا با اینکه IND قصد دارد درخواست شما را رد کند، موافق نیست. IND باید نامه وکیل را در نظر بیگیرد.

IND یک تصمیم نهایی اتخاذ میکند

IND پس از اینکه نامه وکیل شما را مطالعه می نماید، تصمیم میگیرد که در قصد رد تجدید نظر نماید یا خیر. در صورتی که IND به این نظر باشد که کشور اروپایی دیگر مسولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را به عهده دارد، نامه ای دریافت خواهید کرد. این نامه تصمیم نهایی IND را در برمیگیرد.

انتقال به یک کشور اروپایی دیگر

شما در زودترین فرصت و در آخرین فرصت در ظرف 6 ماه به کشور اروپایی دیگر انتقال داده شوید که مسولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی شما را به عهده دارد. تا زمان انتقال،در هالند مستحق به داشتن سرپناه هستید. سه گزینه برای انتقال شما به کشور اروپایی دیگر وجود دارد:

  1. شما خود می توانید بطور مستقل به آن کشور برگردید. در صورتی که خواسته باشید بطور مسقل برگردید، می توانید با سازمان خروج و برگشت(DT&V) تماس بگیرید.

  2. یک مامور دولت هالند شما را برمی گرداند.

  3. یک مامور دولت کشور اروپایی دیگر شما را برمیگرداند.

لطفاً توجه داشته باشید: پس از اینکه کشور دیگر با درخواست IND برای بازگرداندن شما موافقت کرد، هالند 6 ماه فرصت دارد تا این کار را انجام دهد. اگر درخواست تجدیدنظر بدهید، ممکن است مدت بیشتری طول بکشد.

در زندان برای مهاجرین پس از اینکه مقرره دبلین وضع میشود
آیا این مقاله به شما کمک کرد؟