پروسه دوبلین

اخرین به روز رسانی: 3/15/2023, 12:00 PM

پولیس در تراپل می بیند که شما قبلاً در یک کشور اروپایی دیگر ثبت نام کرده اید. یکی از کشور های دیگر اروپایی باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم میگیرد که شما وارد پروسه دوبلین می شوید.

یک کشور دیگر اروپایی مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی شما را دارد.

 • برای اولین بار در این کشور درخواست پناهندگی میدهید.

 • شما از طریق این کشور وارد اروپا می شوید.

 • شما ویزای این کشور را دارید

این توافق بین کشورهای اروپایی است. به این توافق undefinedمقررات دوبلینundefined می گویند.

در Ter Apel، پولیس بررسی خواهد کرد که آیا کشور اروپایی دیگری مسئول درخواست پناهندگی شما است یا خیر. این کار را با بررسی هویت و اینکه آیا اثر انگشت شما در

EURODAC یا EU-VIS
وجود دارد یا خیر، انجام میدهند.

مصاحبه دوبلین با IND

شما مصاحبه ی با

IND
خواهید داشت. این مکالمه «مصاحبه دوبلین» نام دارد. IND به شما می گوید که در یک کشور اروپایی دیگر ثبت نام کرده اید. IND سوالاتی در این مورد می پرسد. IND هیچ سوالی در مورد داستان پناهندگی شما نمی پرسد. در طول جلسه استماع دوبلین می توانید توضیح دهید که چرا فکر می کنید هالند باید درخواست پناهندگی شما را بررسی کند. IND گزارشی از مصاحبه دوبلین تهیه می کند.

یک ترجمان در مصاحبه حضور دارد که به زبان شما صحبت می کند

پس از مصاحبه دوبلین، IND اولین تصمیم را می گیرد

دو گزینه وجود دارد:

 1. IND تصمیم می گیرد که هالند مسئول درخواست پناهندگی شما است: IND درخواست شما طی پروسه عمومی پناهندگی (AA) بررسی خواهد کرد.

 2. IND تصمیم می‌گیرد که یک کشور اروپایی دیگر مسئول بررسی درخواست پناهندگی شما است: نامه‌ای از IND دریافت خواهید کرد که بیان می‌کند درخواست پناهندگی شما در هالند بررسی نمی‌شود و چرا. شما باید بطور مستقل ظرف 4 هفته هالند را ترک کرده و به کشور اروپایی دیگر بازگردید. در صورت عدم انجام این کار، توسط

  سرویس بازگشت و خروج (DT&V)
  منتقل خواهید شد. شما تا زمان انتقال حق داشتن سرپناه در هالند را دارید.

پاسخ شما در مقابل تصمیم IND

شما نامه IND را با وکیل خود در میان بگذارید. وکیل شما 1 روز فرصت دارد تا به نامه ای IND پاسخ دهد. IND باید نامه وکیل را در نظر بگیرد. پس از خواندن نامه وکیل، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم اول باید تعدیل شود یا خیر.

انتقال به یک کشور اروپایی دیگر

شما می توانید به 3 طریق به سایر کشورهای اروپایی منتقل شوید:

 1. می توانید مستقلانه به کشور دیگر برگردید. برای انجام دادن این کار از IND حداکثر 10 روز مهلت می یابید.

 2. یک مامور دولت هالند شما را برمی گرداند.

 3. یک مامور دولت کشور اروپایی دیگر شما را برمیگرداند.

لطفاً توجه داشته باشید: شما باید ظرف 6 ماه پس از اینکه کشور اروپایی درخواست IND را دریافت میکند، بازگردانده شوید. یا ظرف 6 ماه پس از تصمیم تجدیدنظرخواهی. به این «دوره انتقال» می گویند.

طرز العمل IND در صورت اعمال مقرره دبلین بدین منوال است

IND باید در اسرع وقت درخواستی را برای انتقال دادن یا پذیریش مجدد به کشور اروپایی دیگر ارسال کند. کشور اروپایی دیگر این درخواست را بررسی کرده و به IND پاسخ خواهد داد. کشور می تواند این درخواست را رد کند. این کشور باید ظرف 2 ماه به درخواست پذیرش مجدد پاسخ دهد.

در صورتی که آن کشور اروپایی درخواست IND را کند، IND می تواند درخواستی برای بررسی مجدد ارسال کند. این بدان معناست که کشور اروپایی دیگر باید دوباره تحقیق کند.

در زندان برای مهاجرین پس از اینکه مقرره دبلین وضع میشود