والدین با پسر کوچکشان می خندند
Information
آنچه را که باید در مورد الحاق خانواده بدانید
اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 4:03 PM

در صورتی که خود اجازه اقامت دریافت نکرده باشید، نمی توانید در هالند برای الحاق خانواده درخواست دهید. بعضاً، اگر شانس زیادی برای دریافت اجازه اقامت دارید میتوانید برای درخواست الحاق خانواده آمادگی بگیرید.

در صورتی که خود اجازه اقامت دریافت نکرده باشید، نمی توانید برای الحاق خانواده درخواست دهید.

در صورتی که خود اجازه اقامت پناهندگی دریافت نکرده باشید، نمی توانید برای الحاق خانواده درخواست دهید تا زمانی که IND درخواست پناهندگی شما را قبول نکرده است، نمی توانید برای الحاق خانواده درخواست دهید. زیرا فقط بعد از تصمیگیری می دانید که آیا در هالند می مانید یا خیر. بعضی اوقات قبول شدن درخواست پناهندگی مدت زیادی را دربر میگیرد. در چنین شرایطی شما مدت طولانی را با عدم اطمینان درمورد الحاق خانواده به سر خواهید برد.

در صورتی که درخواست پناهندگی شما قبول میشود، موظف هستید که ظرف 3 ماه برای درخواست الحاق خانواده اقدام نمایید.

آمادگی برای درخواست الحاق خانواده

اگر اهل کشوری هستید که شانس بالایی برای دریافت اجازه اقامت پناهندگی دارد، مانند سوریه، ترکیه یا یمن، ممکن است بتوانید درخواست خود را برای الحاق خانواده آماده کنید.

دراینصورت می توانید اسنادی را که برای درخواست نیاز دارید جمع آوری کنید. گاهی اوقات جمع آوری اسناد زمان زیادی می برد. به عنوان مثال، اگر مدارک باید از کشور مبدا شما ارسال شود.

لطفاً توجه داشته باشید: با رابط خود در VluchtelingenWerk Nederland در مورد اینکه آیا از قبل می توانید اسناد درخواست خود را برای الحاق خانواده جمع آوری کنید، مشورت کنید.

در ترجمه نمودن اسناد تان صبر کنید

اسناد رسمی که برای الحاق خانواده جمع آوری می کنید باید ترجمه شوند. ترجمه اسناد مصرف دارد. پول ترجمه را خودتان باید پرداخت کنید. بنابراین، بهتر است تا زمانی که مجوز اقامت پناهندگی دریافت کنید، در ترجمه اسناد صبر کنید.