پروسه تمدید شده پناهندگی

اخرین به روز رسانی: 3/15/2023, 3:08 PM

در صورتی که IND برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شما به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، وارد پروسه تمدید شده پناهندگی(VA) می شوید. بعد از مصاحبه دوم، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا شما به VA بروید یا خیر. VA می تواند چند ماه یا بیشتر طول بکشد.

شما در صورتی در پروسۀ تمدید شدۀ پناهندگی قرار خواهید گرفت، که:

 • IND برای تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. مثلاً،

  IND
  باید تحقیقات بیشتری انجام دهد.

 • به طور موقت مترجمی وجود ندارد که به زبان شما صحبت کند.

 • اگر اعضای فامیل شما نیز در پروسه VA قرار گرفته باشند.

 • به طور موقت هیچ کارمند IND با تجربه کافی برای رسیدگی به درخواست شما در دسترس نیست.

 • شما مریض هستید و باید ابتدا بهتر شوید.

اگر IND سوال بیشتر از شما نداشته باشد، لازم نیست در طول دوره VA به دفتر IND بیایید. در صورتی که IND بخواهد از شما سوال بیشتر بپرسد، با شما تماس خواهند گرفت. در طول دوره VA از یک وکیل کمک رایگان دریافت خواهید کرد.

IND باید ظرف 21 ماه تصمیم بگیرد

IND باید ظرف 21 ماه پس از ارسال درخواست پناهندگی شما تصمیم بگیرد. این undefinedدوره تصمیم گیریundefined IND نامیده می شود.

تصمیم اولی IND

ادارۀ مهاجرت و تابعیت (IND) براساس مصاحبۀ درخواست پناهندگی، مصاحبۀ تفصیلی، اسناد و سایر شواهد شما و پاسخ وکیل، در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم گیری خواهد کرد. این undefinedتصمیم ارادیundefined نامیده می شود. 2 احتمال وجود دارد:

 1. IND درخواست پناهندگی شما را تأیید می کند: یک نامه را از IND دریافت خواهید کرد که بیان می کند درخواست شما تایید شده است. سپس می توانید برای اجازۀ اقامت موقتی اقدام کنید. اجازۀ اقامت در ظرف پنج سال باطل شده می تواند، برای مثال اگر کشور مبدا شما دوباره امن شود. در صورتیکه معلوم شود در طول درخواست پناهندگی خود حقیقت را نگفته اید، اجازۀ اقامت شما نیز باطل شده می تواند.

 2. IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند: شما یک نامه را از IND دریافت خواهید که IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند. به این نامه «ارادۀ رد» می گویند. این نامه دارای دلایل رد و عواقب آن برای شما است. شما چه کار را انجام داده می توانید؟ به این صفحه نگاهی بیندازید

پاسخ شما به تصمیم منفی IND

شما نامه IND را با وکیل خود در میان بگذارید. وکیل شما 1 روز فرصت دارد تا به نامه ای IND پاسخ دهد. IND باید نامه وکیل را در نظر بگیرد. پس از خواندن نامه وکیل، IND تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم اول باید تعدیل شود یا خیر.