زن از کلکین طیاره به بیرون نگاه می کند
منبع: Jason Toevs
معلومات
بازگشت مسقلانه به کشور مبدا
اخرین به روز رسانی: 3/25/2024, 8:56 PM

شما خود باید تصمیم بگیرید که آیا میخواهید به کشور مبدا تان بازگردید یا خیر. در صورتی که خود تصمیم بگیرید که بازمیگردید، از کمک برخوردا خواهید شد. شما پول و یاهم کمک در زمینه آغاز یک زندگی جدید در کشور مبدا دریافت خواهید نمود. معلومات بیشتر در مورد بازگشتن به اراده خود را در این صفحه بخوانید.

درخواست پناهندگی شما رد شده است.

در صورتی که

اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
درخواست پناهندگی شما را رد کند، سازمان دولتی
خدمات بازگشت و خروج (DT&V)
در مورد عزیمت به کشور مبدا با شما تماس خواهد گرفت. این بدان معنا نیست که شما باید فورا هالند را ترک کنید.

اگر وکیل شما در مقابل حکم ادارۀ مهاجرت و تابعیت استیناف خواهی کرده است، اجازه دارید تا حکم قاضی در هالند بمانید.

کمک در صورت بازگشت مستقلانه

آیا IND به طور قطع درخواست پناهندگی شما را رد کرده است؟ سپس نامه ای در این مورد دریافت خواهید کرد. به این می گویند "beschikking".

این بدان معناست که دولت هالند از شما می خواهد که به کشور مبدا خود بازگردید. اگر تصمیم به بازگشت دارید، می توانید از سازمان های مختلف حمایت دریافت کنید.

این کمک مالی می تواند شامل یک محصول، خدمات یا پول باشد. به عنوان مثال، مبلغ اولیه برای راه اندازی فروشگاه خود و/یا کمک به نوشتن یک طرح تجاری.

این سازمان ها میتوانند شما را کمک کنند:

  • VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

  • سازمان بین المللی مهاجرت(IOM)

  • سازمان خروج و بازگشت(DT&V)

  • Solid Road

  • Stichting ROS

  • GoedWerk Foundation

  • Stichting WereldWijd

اینکه آیا شما حمایت دریافت می کنید و مستحق چه نوع کمک هستید، بستگی به وضعیت شخصی شما دارد. رابط شما در VWN یا مشاور اجتماعی شما می توانند در این زمینه شما را کمک نماید.

در این ویدیو توضیح داده شده است که VWN چگونه به شما در زمینه بازگشت کمک می‌کند:

شما کوکی های ما را نپذیرفته اید. بنابراین، نمی‌توانید ویدیوها را از www.youtube.com در وب‌سایت ما تماشا کنید. ویدیو را در یوتیوب تماشا کنید یا کوکی های ما را بپذیرید. YouTube.com

نا امن

VluchtelingenWerk (VWN) شماری از کشورها را برای بازگشت ناامن می داند و از بازگشت شما به آن کشورها حمایت نمی کند. اما ما می توانیم شما را به سازمان های راجع کنیم که در بازگشت به آن کشورها کمک می کنند.

در صورت خروج اجباری کمک کمتر و یا هیچ نوع کمک دریافت نخواهید کرد.

اگر بازگشت به کشور مبدأ به طور اجباری انجام شود، فرصت‌های حمایت از ادغام مجدد محدود خواهند بود. در برخی شرایط می توانید از حمایت ادغام مجدد برخوردار شوید. این پشتیبانی شامل موارد و/یا کمک با حداکثر ارزش 1000 یورو می باشد.

کشوری اصلی یا مبدا شما

در متن ذیل معلومات در مورد برگشت به کشور های مبدا مختلف را پیدا خواهید نمود:

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟