ثبت نام کردن در Ter Apel

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 12:06 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا می خواهید برای پناهندگی در هالند اقدام کنید؟ سپس باید به مرکز درخواست در ده تر آپل بروید. در اینجا می توانید درخواست پناهندگی بدهید و با پولیس هالند صحبت کنید.

در پناهگاه Ter Apel جای کافی وجود ندارد

دلیل آن بیروبار زیاد و مدت انتظار طولانی می باشد. بعضی اوقات شما را به یک پناهگاه موقت در نزدیک ترآپل می برند. شما چند روز تا چند هفته در آنجا خواهید ماند. برای تکمیل درخواست خود به Ter Apel یا Budel بازگردانده خواهید شد.

ثبت نام نزد IND

پس از رسیدن به تر آپل، باید نزد

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
ثبت نام کنید. IND می پرسد:

 • نام شما

 • تاریخ تولد شما

 • کشوری اصلی یا مبدا شما

 • با کدام اعضای فامیل سفر کرده اید

 • با کدام زبان صحبت میکنید

 • چرا فرار کردید

شما از IND نامه ی دریافت میکنید که در آن تاریخ ثبت نام شما ذکر شده است. شما این شانس را خواهید داشت که اسناد مانند تذکره یا اسناد که داستان پناهندگی شما را ثابت میکند، را به IND بسپارید. پس از اینکه اسناد را به IND تحویل میدهید، تایید کتبی دریافت خواهید کرد. این ‘سند رسید’ نامیده می شود. اگر اسناد تان هنوز با شما نیست، می توانید آنها را بعداً به IND تحویل دهید.

مصاحبه با پولیس

وقتی نوبت شما رسید، می توانید با نامه IND نزد پولیس (بخش پولیس بیگانگان، شناسایی و قاچاق انسان، AVIM) مراجعه کنید. سپس با پولیس صحبت می کنید. پولیس از شما سوال های ذیل را می پرسد:

 • نام شما

 • تاریخ تولد شما

 • محل تولد شما

 • اینکه آیا اعضای فامیل شما در هالند زندگی میکنند یا خیر

 • با کدام زبان صحبت میکنید

 • چرا فرار کردید

پولیس از شما عکس می گیرد و از شما اثر انگشت می گیرد. پلیس لباس ها و بکس های شما را بازرسی می کند. ممکن است پلیس گوشی شما را برای جستجو مصادره کند. پلیس معلومات، عکس‌ها و اثر انگشت شما را در یک سیستم ملی ثبت می‌کند:

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
تدارک اساسی برای اتباع خارجی (BVV)
. در این سیستم یک شماره به شما اختصاص می یابد. به این « می‌گویند. همچنین نامه ای حاوی عکس پاسپورت، مشخصات شخصی و undefinedشماره Vundefined خود دریافت خواهید کرد. این نامه
برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
W-document
نامیده می‌شود. شما درخواست پناهندگی خود را در دفتر پلیس امضا می کنید. این فرم
برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
M35H-formulier
نامیده می‌شود.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر هنوز نزد پلیس ثب نام نکرده اید و مدت زیادی است که در یک پناهگاه موقت منتظر مانده اید؟ دلیل آن این است که IND بنابر کمبود کارمند، نمی تواند به موقع به درخواست ها رسیدگی کند. IND از شما می‌خواهد تا زمان جبران عقب‌ماندگی صبور باشید.

بقیه مراحل این مجموعه در مورد روش پناهندگی در مورد شما اعمال نمی شود اگر:

شما از کشوری آمده اید که به نظر دولت هالند در آنجا امنیت وجود دارد:

پلیس متوجه میشود که شما قبلاً در یک کشور اروپایی دیگر ثبت نام کرده اید:

جدول فهرست

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟