ثبت نام کردن در Ter Apel

اخرین به روز رسانی: 3/16/2023, 10:57 AM

آیا می خواهید برای پناهندگی در هالند اقدام کنید؟ سپس باید به مرکز درخواست در ده تر آپل بروید. در اینجا می توانید درخواست پناهندگی بدهید و با پولیس هالند صحبت کنید.

مرحله ثبت نام 7 تا 10 روز طول میکشد

لطفاً توجه داشته باشید: در حال حاضر جای کافی در Ter Apel وجود ندارد. بنابرین، در مرحلۀ درخواست، بعضی اوقات شما را به یک پناهگاه موقت در نزدیک ترآپل می برند. شما 7 تا 10 روز در آنجا خواهید ماند. برای تکمیل درخواست خود به Ter Apel بازگردانده خواهید شد.

ثبت نام نزد IND

پس از رسیدن به تر آپل، باید نزد

اداره مهاجرت و تابعیت (IND)
ثبت نام کنید. IND می پرسد:

 • نام شما

 • تاریخ تولد شما

 • کشوری اصلی یا مبدا شما

 • با کدام اعضای فامیل سفر کرده اید

 • با کدام زبان صحبت میکنید

 • چرا فرار کردید

شما از IND نامه ی دریافت میکنید که در آن تاریخ ثبت نام شما ذکر شده است. شما این شانس را خواهید داشت که اسناد مانند تذکره یا اسناد که داستان پناهندگی شما را ثابت میکند، را به IND بسپارید. پس از اینکه اسناد را به IND تحویل میدهید، تایید کتبی دریافت خواهید کرد. این ‘سند رسید’ نامیده می شود. اگر اسناد تان هنوز با شما نیست، می توانید آنها را بعداً به IND تحویل دهید.

مصاحبه با پولیس

وقتی نوبت شما رسید، می توانید نامه IND را نزد پولیس (بخش پولیس بیگانگان، شناسایی و قاچاق انسان، AVIM) ببرید. سپس با پولیس صحبت می کنید. پولیس از شما می پرسد:

 • نام شما

 • تاریخ تولد شما

 • محل تولد شما

 • اینکه آیا اعضای فامیل شما در هالند زندگی میکنند یا خیر

 • با کدام زبان صحبت میکنید

 • چرا فرار کردید

پولیس از شما عکس و اثر انگشت می گیرد. پلیس لباس ها و بکس های شما را بازرسی می کند. شاید پلیس گوشی شما را برای جستجو مصادره کند. پلیس اطلاعات، عکس ها و اثر انگشت شما را در یک سیستم ملی ثبت می کند: تسهیلات اولیه برای اتباع خارجی (BVV). در این سیستم یک عدد دریافت می کنید. این عدد v-nummer نامیده می شود. همچنین نامه ای حاوی عکس پاسپورت، مشخصات شخصی و undefinedشماره Vundefined خود دریافت خواهید کرد. شما درخواست پناهندگی خود را در دفتر پولیس امضا می کنید. این فرم M35H نامیده می شود.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر شما هنوز به AVIM نرفته اید و مدت زیادی است که در یک پناهگاه موقت منتظر مانده اید، دلیل آن ازدحام زیاد می باشد. IND می داند که شماری از افراد بطور کامل ثبت نام نکرده اند. IND از شما می خواهد که صبور باشید تا نوبت شما میرسد.

جدول فهرست