اولین مصاحبه با IND

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 12:10 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

شما اولین مصاحبه خود را با اداره مهاجرت و تابعیت (IND) دارید. در طول این مصاحبه، IND سوالاتی در مورد شما و سفر شما به هالند خواهد پرسید. در متن ذیل نحوه آماده شدن برای مصاحبه را بخوانید.

دعوت برای مصاحبه

شما اغلب دعوت نامه برای اولین مصاحبه با

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
IND
را از طریق ایمیل یا پست دریافت می کنید. گاهی اوقات یک لیست با شماره v-nummer افرادی که نامه دریافت نموده اند نزد رسپشن کمپ تان وجود دارد.

سوالاتی که توسط IND در طول مصاحبه پرسیده میشوند

شما اولین مصاحبه را با

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره مهاجرت و تابعیت (IND) دارید. در طول مصاحبه، IND بررسی می کند که آیا مشخصات شما درست است یا خیر. IND سوالاتی در مورد شما، سفر شما به هلند و دلیل(های) فرار شما می پرسد. IND در طول این مصاحبه در مورد دلایل پناهندگی شما سوالات مفصل نخواهد پرسید. در مصاحبه دوم این فرصت را خواهید داشت که در مورد دلایل پناهندگی تان به تفصیل صحبت کنید.

بدینگونه می توانید آمادگی بگیرید

  • بسیار مهم است که شما در مصاحبه تفصیلی همان چیزی را بگوئید که در مصاحبۀ ثبت نام گفته اید؛ مثلاً در مورد زمانی که مکتب رفته اید، چه زمانی از کشورتان فرار کرده اید یا دیگر تاریخ های مهم در زندگی تان.

  • مهم است که در جریان مصاحبه در مورد اعضای فامیل خود صادق باشید. اگر بعدا بخواهید برای الحاق فامیل درخواست بدهید، IND بررسی خواهد کرد که آیا معلوماتی که قبلاً در بارۀ اعضای فامیل در جریان مصاحبه درخواست داده اید مطابقت دارد یا خیر.

  • در جریان همه مصاحبه ها با IND، ممکن یادداشت های را بیاورید که به شما کمک کند داستان خود را به درستی توضیح دهید. شما می توانید یک جدول زمانی را برای به خاطر سپردن رویداد های مهم ایجاد کنید. اگر تاریخی را فراموش نموده اید، اینرا به IND صادقانه بگویید.

  • در طول مصاحبه با IND، می توانید اسنادی را ارائه دهید که داستان شما را تایید می کند.

یک ترجمان در مصاحبه حضور دارد که به زبان شما صحبت می کند

کارمند IND سوالات را به زبان هالندی می پرسد و مترجم آنها را به شما ترجمه می کند. مترجم همچنان پاسخ های شما را به زبان هالندی ترجمه می کند. مترجم مستقل است، برای IND کار نمی کند و هیچ تاثیری در تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شما ندارد.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر شما و مترجم نمی توانید سخنان یکدیگر را به خوبی بفهمید، فوراً به IND بگویید. مهم است که بدلیل اینکه شما سوالات را درست متوجه نشده اید، سوء تفاهم پیش نیاید.

جدول فهرست

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟