مصاحبه دوم با IND

اخرین به روز رسانی: 3/16/2023, 1:40 PM

شما دومین مصاحبه را با اداره مهاجرت و تابعیت (IND) دارید. این یک مصاحبه مهم برای درخواست پناهندگی شما است. شما با جزئیات توضیح می دهید که چرا فرار کرده اید. شما یک وکیل و یک معاینه پزشکی دریافت می کنید.

قبل از مصاحبه دوم، وکیلی به شما معرفی میشود

لازم نیست خودتان به دنبال این وکیل باشید. هیئت کمک حقوقی (RvR) یک وکیل را برای شما معرفی میکند. وکیل دارای تجربه در امور روند پناهندگی است. مصارف وکیل را خود تان نخواهید پرداخت.

فرقی نمی کند که وکیل هم زبان شما باشد یا نه. در ملاقات های که خواهید داشت همیشه یک ترجمان حضور دارد. وکیل در مورد مصاحبه اول با IND با شما صحبت می کند و به شما کمک می کند تا برای مصاحبه دوم آماده شوید.

آیا میخواهید خودتان وکیل پیدا کنید؟ اگر یک وکیل پیشبرد دوسیه پناهندگی شما را قبول کند، باید با RvR تماس بیگیرد. سپس RvR به دنبال وکیل برای شما نخواهد گشت. وکیلی را که خودتان انتخاب میکنید، نیز رایگان است.

معاینه صحی

برای آماده شدن برای مصاحبه دوم باید این موارد را بدانید

  • در طول مصاحبه، IND سوالاتی در مورد دلایل فرار شما خواهد پرسید. IND بر اساس پاسخ های شما سوال های بیشتر خواهد پرسید.

  • دلیل فرار خود را صادقانه، گسترده و واضح بیان نمایید.

  • IND از وضعیت عمومی کشور شما آگاه است. توضیح دهید که چرا به محافظت شخصی نیاز دارید.

  • بعضی اوقات صحبت کردن در مورد داستان پناهندگی تان سخت است. اگر صحبت کردن در مورد یک چیز برایتان دشوار است، این موضوع را به وضاحت توضیح کنید. همچنان اگر نمی توانید یک چیزی را به یاد بیاورید، آنرا بگویید.

  • هر گونه زخم یا شکایت جسمی یا روانی مربوط به داستان فرارخود را به کارمند IND بگویید. IND شاید تصمیم بگیرد که شما را برای معاینۀ طبی معرفی کند.

  • در صورت تمایل می توانید یک ترجمان و کارمند IND از جنسیت خود را داشته باشید.

  • اگر بخواهید، یک کارمند VluchtelingenWerk (VWN) ممکن در مصاحبۀ شما حضور داشته باشد. کارمند VWN از شما حمایت می کند و از مصاحبه یک گزارش را تهیه می کند. اگر درخواست پناهندگی شما رد شد و می خواهید درخواست تجدید نظر کنید، از گزارش کارمند VWN در درخواست تجدید نظر استفاده کرده می توانید.

  • IND گزارشی از مصاحبه تهیه می کند. پس از مصاحبه، شما و وکیلتان در مورد گزارش IND بحث می کنید. اگر معلوماتی در گزارش IND وجود ندارد یا نادرست است، به وکیل خود بگویید.

یک ترجمان در مصاحبه حضور دارد که به زبان شما صحبت می کند

جدول فهرست