Een brief van de IND

IND در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 12:13 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

پس از مصاحبه دوم، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم خواهد گرفت. IND می تواند درخواست پناهندگی شما را تایید یا رد کند. یا IND به زمان بیشتری نیاز دارد. اطلاعات بیشتر در مورد پروسه تصمیمگیری را در اینجا بخوانید.

IND یک تصمیم ابتدایی اتخاذ میکند

ادارۀ مهاجرت و تابعیت

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
IND
براساس مصاحبۀ درخواست پناهندگی، مصاحبه ها، اسناد و سایر مدارک، در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم گیری خواهد کرد. 3 گزینه وجود دارد:

 1. IND درخواست پناهندگی شما را قبول می‌کند: نامه‌ای دریافت خواهید کرد که در آن نوشته شده است درخواست پناهندگی شما قبول شده است. شما مجوز اقامت پناهندگی دریافت خواهید کرد. این مجوز از تاریخ درخواست پناهندگی با استفاده از فرم

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  M35-H formulier
  به بعد، 5 سال اعتبار دارد. پس از آن می توانید برای اقامت دائمی
  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd
  درخواست دهید.

 2. IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند: شما نامه ی از IND دریافت خواهید که IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند. به این نامه «نامه قصد رد» می گویند. در این نامه دلایل تصمیم منفی و عواقب آن برای شما ذکر شده اند.

 3. IND به زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد: IND درخواست شما را در پروسه تمدید شده پناهندگی (VA) بررسی خواهد کرد.

پاسخ شما به تصمیم منفی IND

شما نامه IND را با وکیل خود در میان می گذارید. وکیل شما 1 روز فرصت دارد تا به نامه ای IND پاسخ دهد. این نامه undefinedدیدگاهundefined نامیده می شود. IND می بایست این نامه را که در آن وکیل شما دیدگاه خود را بیان کرده است، در نظر بیگیرد.

IND یک تصمیم نهایی اتخاذ میکند

IND براساس پاسخ وکیل، تصمیم می گیرد که آیا تصمیم اول باید تعدیل شود یا خیر. سپس IND تصمیم نهایی را خواهد گرفت. به این «تصمیم» می گویند. IND ممکن است همچنان درخواست پناهندگی شما را رد کند. همچنین ممکن است که IND پس از نامه وکیل در مورد قصد IND، درخواست پناهندگی شما را تایید کند.

گاهی اوقات IND پس از نظر وکیل به زمان بیشتری نیاز دارد. سپس IND درخواست شما را در پروسه تمدید پناهندگی (VA) بررسی می کند.

تصمیم منفی IND و عواقب آن برای شما

شما دیگر اجازه اقامت در هالند را ندارید و باید به کشور خود بازگردید.

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
سازمان بازگشت و خروج (DT&V)
درباره بازگشت شما با شما صحبت خواهد کرد.

جدول فهرست

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟