نامه ای از IND
منبع: IND

IND در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم میگیرد

اخرین به روز رسانی: 2/7/2024, 2:50 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

پس از مصاحبه دوم، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم خواهد گرفت. IND می تواند درخواست پناهندگی شما را تایید یا رد کند. یا IND به زمان بیشتری نیاز دارد. معلومات بیشتر در مورد پروسه تصمیمگیری را در اینجا بخوانید.

IND یک تصمیم ابتدایی اتخاذ میکند

ادارۀ مهاجرت و تابعیت IND براساس مصحابه های انجام شده، اسناد و سایر مدارک، در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم خواهد گرفت. 3 گزینه وجود دارد: قبولی، تصمیم منفی و یا تمدید مدت تصمیمگیری.

IND درخواست پناهندگی شما را قبول می نماید

نامه‌ای از IND دریافت می‌کنید مبنی بر این که IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند. به این نامه "قصد" می‌گویند. این نامه حاوی دلایل رد شدن درخواست پناهندگی و عواقب آن برای شما است.

بعد از گذشت 5 سال می توانید برای مجوز اقامت دائمی درخواست دهید.

IND قصد دارد تا درخواست پناهندگی شما را رد کند

شما نامه ی از IND دریافت خواهید که IND قصد دارد درخواست پناهندگی شما را رد کند. به این نامه «نامه قصد رد» می گویند. در این نامه دلایل تصمیم منفی و عواقب آن برای شما ذکر شده اند.

شما نامه IND را با وکیل خود در میان می گذارید. وکیل شما 1 روز فرصت دارد تا به نامه ای IND پاسخ دهد. این نامه "دیدگاه" نامیده می شود. IND می بایست این نامه را که در آن وکیل شما دیدگاه خود را بیان کرده است، در نظر بیگیرد.

IND براساس پاسخ وکیل، تصمیم می گیرد که آیا تصمیم اول باید تعدیل شود یا خیر. سپس IND تصمیم نهایی را خواهد گرفت. به این «تصمیم» می گویند. IND ممکن است همچنان درخواست پناهندگی شما را رد کند. همچنین ممکن است که IND پس از نامه وکیل در مورد قصد IND، درخواست پناهندگی شما را تایید کند.

گاهی اوقات IND پس از نظر وکیل به زمان بیشتری نیاز دارد. سپس IND درخواست شما را در پروسه تمدید پناهندگی (VA) بررسی می کند.

IND برای بررسی به زمان بیشتر نیاز دارد.

IND درخواست پناهندگی شما را در پروسه تمدید شده (VA) بررسی خواهد کرد.

تصمیم منفی IND و عواقب آن برای شما

در صورتی که IND درخواست پناهندگی شما را رد کند، شما دیگر اجازه اقامت در هالند را ندارید و باید به کشور خود بازگردید.

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
سازمان بازگشت و خروج (DT&V)
درباره بازگشت با شما صحبت خواهد کرد.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟

طرح کاری

پروسه پناهندگی