پناهندگان برای ثبت نام در روستای هلندی Ter Apel در صف ایستاده اند

منبع: Inge van Mill

شرایط برای دریافت اجازه اقامت پناهندگی

اخرین به روز رسانی: 2/25/2024, 4:07 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در کشور هالند تحت شرایط خاصی می توانید درخواست پناهندگی بدهید. اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND) بررسی می کند که آیا شما این شرایط را دارید یا خیر. سپس IND در مورد اینکه کدام مدرک پناهندگی به شما داده میشود، تصمیم میگیرد. اگر در کشوری خارج از کشور هالند هستید نمی توانید در هالند درخواست پناهندگی بدهید.

شما فقط در صورتی میتوانید برای پناهندگی درخواست دهید که خود در هالند حضور داشته باشید

آیا در هالند نیستید، بلکه در کشور دیگری هستید؟ پس نمی توانید در هالند درخواست پناهندگی بدهید. درخواست پناهندگی به صورت آنلاین نیز ممکن نیست. برای درخواست پناهندگی باید در هالند حضور داشته باشید و به دهکده تر آپل یا فرودگاه اسخیپول بروید.

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND)
در هلند تصمیم می گیرد که آیا و کدام مجوز اقامت موقت پناهندگی را دریافت میکنید. مهم است که تمام اطلاعات مربوط به دلایل فرار خود را به طور واضح و کامل به IND توضیح دهید.

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
می تواند به شما در زمینه آماده شده برای مصاحبه با IND کمک کند.

به این دلایل می توانید برای اجازه اقامت پناهندگی اقدام کنید

در هالند در صورتی می توانید درخواست پناهندگی دهید که:

  • از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، باور های سیاسی یا به این دلیل که به یک گروه اجتماعی تعلق دارید که زیر تبعیض قرار می گیرد، می ترسید.

  • در کشور مبدا خود به خطر مجازات مرگ، شکنجه یا شکل دیگر از رفتار غیرانسانی مواجه خواهید شد.

  • می ترسید که در کشور مبدا خود قربانی خشونت یک درگیری مسلحانه، مانند جنگ شوید.

3 دلیلی که روی آن در

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
کنوانسیون بین المللی امور پناهندگان
توافق شده است. کشور هالند نیز آنرا امضا کرده است. این معاهده بیان می دارد که با پناهندگان باید چگونه رفتار شود.

در هالند دو نوع مدرک پناهندگی وجود دارد: a و b

آیا IND متقاعد شده است که شما مستحق دریافت مدرک پناهندگی هستید؟ سپس می توانید مدرک اقامت پناهندگی دریافت کنید. در هالند دو نوع مدرک اقامت پناهندگی وجود دارد. یعنی مجوز بر اساس بند A یا بر اساس بند B. اداره امور مهاجرت و تابعیت (IND) تصمیم می گیرد که آیا و کدام مدرک اقامت موقت پناهندگی را دریافت خواهید نمود. مهم است که بر اساس دلیل درستی به شما حق پناهندگی داده شود.

  • مدرک اقامت پناهندگی بر اساس ماده(َA) در صورتی که IND به این باور باشد که در کشور مبدأ در معرض خطر، آزار و شکنجه شخصی قرار خواهید گرفت، این مدرک را دریافت خواهید کرد. زیرا به نژاد یا ملیت خاصی تعلق دارید، و یا بخاطر مذهب، اعتقادات سیاسی یا به دلیل اینکه بخشی از یک گروه اجتماعی خاص هستید. به عنوان مثال، به دلیل اینکه شما LGBTI+ هستید.

  • مجوز اقامت پناهندگی بر اساس ماده (B) : اگر کشور مبدأ شما برای همه کسانی که از آنجا می آیند خطرناک باشد یا اگر به دلایلی غیر از موارد فوق الذکر در معرض خطر شخصی قرار بگیرید، این مدرک را دریافت خواهید کرد.

آیا IND تصمیم گرفته است که شما مدرک اقامت پناهندگی دریافت خواهید نمود؟ نامه ای که از IND دریافت می کنید بیان می کند که آیا این مجوز بر اساس ماده A است یا ماده B.

مهم است که شما به دلیل درست مدرک اقامت پناهندگی دریافت کنید

تفاوت در اجازه اقامت مهم به نظر نمی رسد، زیرا شما در طول اقامت خود در هالند از حقوق یکسانی برخوردار هستید. با این حال، مهم است زیرا گاهی اوقات بر مدت زمان و دلیل اقامت در هالند تأثیر می گذارد.

فرض کنید در کشور مبدأ شما جنگ است و بنابراین کشور شما برای همه شهروندان آن کشور خطرناک است. بنابراین شما می توانید مدرک پناهندگی را بر اساس ماده B دریافت کنید. آیا شما نیز به دلیل عضویت در یک گروه مذهبی در خطر شخصی هستید؟ سپس می توانید بر اساس ماده A مدرک پناهندگی دریافت کنید زیرا به یک گروه مذهبی تعلق دارید که در معرض خطر است.

در صورتی که جنگ در کشور مبدأ شما خاتمه یابد، ممکن است مجوز پناهندگی را که بر اساس ماده B دریافت نموده اید، از دست بدهید. اما کسانی که دارای مجوز پناهندگی براساس ماده A می باشند، از منظر IND همچنان در معرض خطر هستند. زیرا بخاطر تعلق آنها به یک گروه مذهبی، کشور خود شان هنوز برای آنها خطرناک است. سپس می توانید تا زمانی که مجوز اقامت شما معتبر است در هالند بمانید یا حتی برای اجازه اقامت جدید اقدام کنید.

بنابراین، مطمئن شوید که دلیل فرار خود را به طور واضح و کامل در درخواست پناهندگی خود توضیح دهید. در اینصورت IND نمی تواند اجازه اقامت شما را پس بگیرد، زیرا با آنکه وضعیت کشور مبدأ شما تغییر نموده است، شما شخصاً هنوز در معرض خطر هستید.

این امکان وجود دارد که IND مجوز اقامت شما را قبل از گذشت 5 سال لغو کند

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی B دارید، اما آیا وضعیت در کشور مبدا شما دوباره امن شده است؟ سپس IND می تواند اجازه اقامت پناهندگی شما را باطل کند. مثلاً به دلیل اینکه جنگ در کشور مبدأ شما تمام شده است.

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی B دارید، اما آیا وضعیت در کشور مبدا شما دوباره امن شده است؟ سپس IND می تواند اجازه اقامت پناهندگی شما را باطل کند. مثلاً به دلیل اینکه جنگ در کشور مبدأ شما تمام شده است.

پروسه پناهندگی در هالند چقدر طول می کشد؟

IND پانزده ماه فرصت دارد تا در مورد روند پناهندگی شما تصمیم بگیرد. در اینجا بخوانید چرا چنین است و در کل چقدر انتظار باید بکشید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟