Een poster van UNCHR hangt in een kantoor

شرایط برای دریافت اجازه اقامت پناهندگی

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 1:32 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در صورت داشتن شرایط می توانید در هالند پناهندگی بگیرید. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را بررسی خواهد کرد. در اینجا بخوانید که چگونه می باییست به درستی توضیح دهید که چرا درخواست پناهندگی می دهید.

به این دلایل می توانید برای اجازه اقامت پناهندگی اقدام کنید

شما در صورتی اجازه اقامت پناهندگی دریافت خواهید نمود که:

  1. از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، باور های سیاسی یا به این دلیل که به یک گروه اجتماعی تعلق دارید که زیر تبعیض قرار می گیرد، می ترسید.

  2. زیرا شما در معرض خطر مواجه شدن با مجازات مرگ، شکنجه یا کدام شکل دیگر از رفتار غیرانسانی در کشور مبدا خود هستید.

  3. زیرا شما می ترسید که قربانی خشونت یک درگیری مسلحانه، مانند جنگ، در کشور مبدا خود شوید.

3 دلیلی که روی آن در

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
کنوانسیون بین المللی امور پناهندگان
توافق شده است. کشور هالند نیز آنرا امضا کرده است. این معاهده بیان می دارد که با پناهندگان باید چگونه رفتار شود.

دلایل فرار تان را به وضاحت بیان کنید

مهم است که شما تمام معلومات مربوط به اینکه چرا فرار کرده اید را واضح و کامل به IND بگویید. VluchtelingenWerk Nederland می تواند به شما کمک کند تا برای مصاحبه با IND به درستی آماده شوید. IND براساس اسناد که ارائه می کنید و مصاحبه های که با IND دارید، تصمیم می گیرد که آیا شما جواز پناهندگی دریافت خواهید کرد یا خیر.

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
می تواند به شما کمک کند تا برای مصاحبه با IND به خوبی آماده شوید.

این ویدئو روش پناهندگی تشریح شده است:

محتوای سایت توسط دیگران (www.youtube.com) میزبانی می شود. از آنجایی که شما از پذیرش کوکی‌ها خودداری کردید، ما فقط می‌توانیم به جای تعبیه آن در وب‌سایت خود، شما را به خود YouTube پیوند دهیم: YouTube.com

جدول فهرست

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟