Een poster van UNCHR hangt in een kantoor

منبع: Google Images

شرایط برای دریافت اجازه اقامت پناهندگی

اخرین به روز رسانی: 8/30/2023, 11:16 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در کشور هالند تحت شرایط خاصی می توانید درخواست پناهندگی بدهید. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) ارزیابی می کند که آیا شما این شرایط را دارید یا خیر. در اینجا بخوانید که تحت چه شرایطی می توانید درخواست پناهندگی بدهید.

به این دلایل می توانید برای اجازه اقامت پناهندگی اقدام کنید

شما در صورتی می توانید درخواست پناهندگی دهید که:

  • از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، باور های سیاسی یا به این دلیل که به یک گروه اجتماعی تعلق دارید که زیر تبعیض قرار می گیرد، می ترسید.

  • در کشور مبدا خود به خطر مجازات مرگ، شکنجه یا شکل دیگر از رفتار غیرانسانی مواجه خواهید شد.

  • می ترسید که در کشور مبدا خود قربانی خشونت یک درگیری مسلحانه، مانند جنگ شوید.

3 دلیلی که روی آن در

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
کنوانسیون بین المللی امور پناهندگان
توافق شده است. کشور هالند نیز آنرا امضا کرده است. این معاهده بیان می دارد که با پناهندگان باید چگونه رفتار شود.

دلایل فرار تان را به وضاحت بیان کنید

مهم است که شما تمام معلومات مربوط به اینکه چرا فرار کرده اید را واضح و کامل به IND بگویید. VluchtelingenWerk Nederland می تواند به شما کمک کند تا برای مصاحبه با IND به درستی آماده شوید. IND براساس اسناد که ارائه می کنید و مصاحبه های که با IND دارید، تصمیم می گیرد که آیا شما جواز پناهندگی دریافت خواهید کرد یا خیر.

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
می تواند به شما کمک کند تا برای مصاحبه با IND به خوبی آماده شوید.

شما فقط در صورتی میتوانید برای پناهندگی درخواست دهید که خود در هالند حضور داشته باشید

آیا در هالند نیستید، بلکه در کشور دیگری هستید؟ پس نمی توانید در هالند درخواست پناهندگی بدهید. درخواست پناهندگی به صورت آنلاین نیز ممکن نیست. برای درخواست پناهندگی باید در هالند حضور داشته باشید و به دهکده تر آپل یا فرودگاه اسخیپول بروید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟