شرایط برای دریافت اجازه اقامت پناهندگی

اخرین به روز رسانی: 3/20/2023, 9:51 AM

در صورت داشتن شرایط می توانید در هالند پناهندگی بگیرید. اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را بررسی خواهد کرد. در اینجا بخوانید که چگونه می باییست به درستی توضیح دهید که چرا درخواست پناهندگی می دهید.

به این دلایل می توانید برای اجازه اقامت پناهندگی اقدام کنید

شما در صورتی اجازه اقامت پناهندگی دریافت خواهید نمود که:

  1. از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، باور های سیاسی یا به این دلیل که به یک گروه اجتماعی تعلق دارید که زیر تبعیض قرار می گیرد، می ترسید.

  2. زیرا شما در معرض خطر مواجه شدن با مجازات مرگ، شکنجه یا کدام شکل دیگر از رفتار غیرانسانی در کشور مبدا خود هستید.

  3. زیرا شما می ترسید که قربانی خشونت یک درگیری مسلحانه، مانند جنگ، در کشور مبدا خود شوید.

این سه دلیل در کنوانسیون بین المللی پناهندگان توافق شده است. که هالند آنرا امضا کرده است. این معاهده بیان می دارد که با پناهندگان باید چگونه رفتار شود.

این ویدئو روش پناهندگی تشریح شده است:

محتوای سایت توسط دیگران (www.youtube.com) میزبانی می شود. از آنجایی که شما از پذیرش کوکی‌ها خودداری کردید، ما فقط می‌توانیم به جای تعبیه آن در وب‌سایت خود، شما را به خود YouTube پیوند دهیم: YouTube.com

جدول فهرست