Een brief die in de brievenbus wordt gestopt

تحویل دادن اسناد به IND

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 1:39 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در طول پروسه پناهندگی خود، اسنادی را به اداره مهاجرت و تابعیت (IND) تحویل میدهید. این اسناد داستان فرار شما را ثابت می کند. بخوانید که کدام اسناد را باید تحویل دهید و چگونه آنها را ارسال کنید.

این اسناد را باید به IND تحویل دهید

مهم است که داستان فرار خود را به

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
IND
اثبات کنید. در طول پروسه پناهندگی، تا حد امکان اسنادی را جمع آوری کنید که هویت و داستان پناهندگی شما را ثابت میکنند. برای تحویل دادن اسناد، تا مصاحبه دوم با IND منتظر نباشید.

توجه: IND باید بتواند اسناد اصلی شما را قبل از مصاحبه دوم بررسی کند. آیا اسناد خود را فقط در حین مصاحبه دوم یا بعد از آن تحویل می دهید؟ سپس رسیدگی به درخواست پناهندگی شما ممکن است بیشتر طول بکشد.

این معلومات را ذکر کنید:

  • نام شما

  • شماره V-nummer شما (این شماره در کارت W-document نوشته شده است)

  • یک توضیح کوتاه به زبان هالندی، انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی در مورد اسناد ارسال شده.

  • ترجمۀ هالندی، انگلیسی، فرانسوی یا آلمانی سند توسط یک مترجم قسم خورده

  • تاریخ مصاحبۀ دوم با IND (اگر تاریخ آن مشخص شده باشد)

اسناد را به این آدرس ارسال کنید

T.a.v IND - Scanstraat Postbus 18 9560 AA Ter Apel

ارسال اسناد از طریق پست

می توانید اسناد را از طریق undefinedپست راجستر شدهundefined به IND ارسال کنید. این بدین معناست که وقت IND اسناد را دریافت کرد، شما از IND پیامی دریافت خواهید نمود که اسناد شما دست آنها رسیده است. وکیل شما نیز می تواند اسناد را برای شما ارسال کند. مصارف ارسال اسناد را باید خودتان پرداخت کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: همیشه از اسناد که ارسال می کنی، یک کاپی بگیرید و آنها را خوب نگه دارید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟