اعتراض علیه تصمیم IND

اخرین به روز رسانی: 5/23/2023, 1:54 PM

اداره مهاجرت و تابعیت (IND) درخواست پناهندگی شما را رد کرده است. اگر با این تصمیم موافق نیستید چه کاری می توانید انجام دهید؟ معلومات بیشتر در مورد اعتراض در محمکه های هالند را در اینجا بخوانید.

نحوه اعتراض به این ترتیب است

اگر با تصمیم

IND

موافق نیستید، وکیل شما می‌تواند به دادگاه اعتراض کند. اگر میخواهید اعتراض نمایید با وکیل خود صحبت کنید. درصورتی که وکیل شما درخواست تجدید نظر نماید، محکمه تصمیم خواهد گرفت که آیا تصمیم IND موجه است یا خیر. دادگاه تصمیم نخواهد گرفت که آیا شما اجازه اقامت دریافت می کنید یا خیر، اما ارزیابی می کند که آیا IND در پروسه پناهندگی را به درستی عمل نموده است یا خیر.

اگر محکمه تشخیص دهد که IND پروسه پناهندگی شما را به درستی بررسی نکرده است، IND موظف به گرفتن تصمیم جدید خواهد شد. در صورتی که محکمه تشخیص دهد که IND دوسیه را به درستی انجام داده است، باید هالند را ترک کنید. یا می توانید دوباره درخواست پناهندگی بدهید.

استیناف خواهی

آیا با حکم دادگاه موافق نیستید؟ سپس وکیل شما می تواند به

ستره محکمه

شکایت کند. این باید ظرف 1 هفته پس از تصمیم محکمه انجام شود. اگر این را می خواهید با وکیل خود صحبت کنید. IND همچنین می تواند علیه تصمیم محکمه درخواست تجدید نظر کند.