شرایط برای داشتن کار بادرآمد

اخرین به روز رسانی: 5/30/2023, 12:35 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا درخواست پناهندگی شما در هالند به مدت 6 ماه یا بیشتر در حال بررسی شدن است؟ در این صورت تحت شرایط خاصی، می توانید کار بادرآمد داشته باشید.

تحت این شرایط می توانید کاربادرآمد داشته باشید:

 • شما یک

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  W-document
  معتبر دارید.

 • درخواست پناهندگی شما به مدت 6 ماه در حال بررسی بوده است. شما از لحظه ای که درخواست پناهندگی خود را (

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  فرم M35-H
  ) در تر آپل امضا کردید، حساب می کنید.

 • شما می توانید حداکثر 24 هفته در سال ( یک سال 52 هفته دارد) کار کنید. به عنوان یک هنرمند می توانید حداکثر 14 هفته کار کنید.

 • صاحب کار شما برای استخدام شما مجوز کار (TWV) دارد.

 • آیا شما زیر 18 سال سن دارید؟ اگر 16 یا 17 ساله هستید قوانین خاصی برای مدت زمانی که می توانید کار کنید وجود دارد.

صاحب کار شما باید برای شما درخواست اجازه کار (TWV) دهد

صاحب کار شما TWV را از طریق

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
آژانس بیمه کارکنان (UWV)
درخواست می دهد. شما نمی توانید این کار را خودتان انجام دهید. UWV ظرف 5 هفته در مورد درخواست تصمیم می گیرد. اگر صاحب کار شما TWV دارد، می توانید کار کنید. اعتبار TWV بیست و چهار هفته است. مهم نیست که چند ساعت در هفته کار می کنید. UWV فقط به تعداد هفته هایی که کار می کنید نگاه می کند.

آیا TWV شما منقضی می شود؟ سپس صاحب کار شما باید برای یک TWV جدید درخواست دهد. در این صورت باید 28 هفته برای اخذ مجوز جدید صبر کنید. در این 28 هفته نمی توانید کار کنید.

با این حال، صاحب کار شما ممکن است برای شما مجوز دریافت نکند و ممکن است مجبور شود 28 هفته صبر کند. در این صورت صاحب کار شما می تواند با سازمان

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
Refugee Connect
تماس بگیرد.

آیا کمتر از 24 هفته برای یک صاحب کار، کار کرده اید و آیا بعد از آن کار جدیدی پیدا کرده اید؟ سپس صاحب کار جدید شما باید دوباره برای TWV درخواست دهد. سپس یک TWV به مدت 24 هفته منفی تعداد هفته هایی که قبلاً کار کرده اید دریافت خواهید کرد.

اگر صاحب کار به شما اجازه دهد که بدون مجوز کار، کار کنید، مورد مجازات قانونی قرار خواهد گرفت. سپس صاحب کار شما جریمه خواهد شد، نه شما.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟