زنی که به عنوان پیتزاساز کار می کند
معلومات
کارآموزی با W-document یکساله
اخرین به روز رسانی: 11/22/2023, 1:50 PM

آیا در هالند درخواست پناهندگی داده اید، اما هنوز مجوز اقامت پناهندگی ندارید؟ سپس در صورت لزوم می توانید یک دوره کارآموزی برای تحصیل خود انجام دهید. ادامه مطلب را اینجا بخوانید.

کارآموزی

دوره کارآموزی گاهی اوقات بخشی اجباری از تحصیل شما است. در طول دوره کارآموزی، حرفه ای را یاد می گیرید یا تجربه کاری کسب می کنید. شما برای مدت کوتاهی در یک سازمان کار می کنید و معاشی دریافت نمی کنید. اگر هنوز اجازه اقامت ندارید، دستمزدی برای کارآموزی دریافت نمی کنید. گاهی اوقات برای مصارف سفر کمک دریافت می کنید. از طریق دوره کارآموزی می توانید یاد بگیرید که کار در هالند چگونه است.

شما در صورتی می توانید کارآموزی کنید، که:

  • شما باید برای تحصیل خود دوره کارآموزی را انجام دهید.

  • برای کارآموزیدستمزدی دریافت نمی کنید، ممکن است مصارف سفر شما بازپرداخت شود.

لطفاً توجه داشته باشید: صاحب کار شما نیازی به مجوز کار (TWV) ندارد. آیا موارد فوق در مورد شما صدق نمی کند؟ پس اجازه کارآموزی را ندارید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟