Vluchtelingen staan in de rij voor hun aanmelding in Nederlandse dorp Ter Apel

منبع: Inge van Mill

آنچه را که باید قبل از درخواست پناهندگی بدانید

اخرین به روز رسانی: 11/22/2023, 1:18 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

در هالند می توانید اجازه اقامت پناهندگی دریافت کنید زیرا در کشور مبدأ خود به خطر شخصی مواجه هستید یا به این دلیل که وضعیت در کشور شما برای همه خطرناک است. مهم است که به دلایل درست به شما پناهندگی داده شود.

مجوزهای مختلف پناهندگی عبارت اند از

در هلند می توانید به دو دلیل اجازه اقامت موقت دریافت کنید. مثلآً:

  • مجوز اقامت پناهندگی بر اساس مادهA: در صورتی که در کشور خود به دلیل قومیت، مذهب، ملیت، اعتقادات سیاسی یا گروه اجتماعی خود در خطر آزار و شکنجه شخصی قرار بگیرید، این مجوز را دریافت خواهید کرد. به این مجوز اقامت A یا پناهندگی تحت کنوانسیون پناهندگان می گویند.

  • مجوز اقامت پناهندگی بر اساس ماده B: اگر کشور مبدأ شما برای همه کسانی که از آنجا می آیند خطرناک باشد یا اگر به دلایلی غیر از موارد ذکر شده در بالا در معرض خطر شخصی قرار بگیرید، این مجوز را دریافت خواهید کرد. به این می گویند مجوز اقامت B یا حفاظت فرعی.

IND تصمیم می گیرد که کدام مجوز اقامت موقت پناهندگی را دریافت کنید

دلایل فرار خود را به وضوح به

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
اداره خدمات مهاجرت و تابعیت (IND)
توضیح دهید. بر اساس مصاحبه با IND و مدارکی که ارائه می‌کنید، IND تصمیم می‌گیرد که آیا شما بر اساس قانون A مجوز دریافت خواهید کرد یا B. اداره خدمات مهاجرت و تابعیت ابتدا بررسی می کند که آیا می توانید مجوز A دریافت کنید یا خیر. اگر اینطور نیست، IND بررسی می کند که آیا می توانید مجوز B دریافت کنید یا خیر.

آیا IND تصمیم گرفته است که شما اجازه اقامت پناهندگی دریافت کنید؟ نامه ای که از IND دریافت می کنید بیان می کند که آیا این مجوز بر اساس پایه بند A است یا بند B.

در هالند شما با هر دو اجازه اقامت از حقوق یکسانی برخوردارید

با مجوز اقامت پناهندگی A و B، شما از حقوق یکسانی در هلند برخوردار خواهید شد:

  • مجوز اقامت پناهندگی از تاریخ درخواست پناهندگی به بعد به مدت 5 سال اعتبار دارد.

  • شما می توانید برای الحاق خانواده درخواست انجام دهید.

  • بعد از گذشت 5 سال می توانید برای مجوز اقامت دائمی درخواست دهید.

این امکان وجود دارد که IND مجوز اقامت شما را قبل از گذشت 5 سال لغو کند

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی B دارید، اما آیا وضعیت در کشور مبدا شما دوباره امن شده است؟ سپس IND می تواند اجازه اقامت پناهندگی شما را باطل کند. مثلاً به دلیل اینکه جنگ در کشور مبدأ شما تمام شده است.

آیا شما مجوز اقامت پناهندگی B دارید، اما آیا وضعیت در کشور مبدا شما دوباره امن شده است؟ سپس IND می تواند اجازه اقامت پناهندگی شما را باطل کند. مثلاً به دلیل اینکه جنگ در کشور مبدأ شما تمام شده است.

تفاوت در اجازه اقامت مهم به نظر نمی رسد، زیرا شما در طول اقامت خود در هالند از حقوق یکسانی برخوردار هستید. با این حال، مهم است زیرا گاهی اوقات بر مدت زمان و دلیل اقامت در هالند تأثیر می گذارد.

فرض کنید در کشور مبدأ شما جنگ است و بنابراین کشور شما برای همه خطرناک است. همینطور برای شما علاوه بر این، شما نیز در معرض خطر هستید زیرا به یک گروه مذهبی تعلق دارید. شما اکنون می توانید دربر اساس قانون A پناهندگی بگیرید زیرا به یک گروه مذهبی تعلق دارید که در معرض خطر است. زیرا به نظر IND، حتی وقتی جنگ در کشور مبدأ شما تمام شود، شما هنوز در خطر هستید. به این دلیل که کشور هنوز برای شما خطرناک است زیرا به یک گروه مذهبی خاص تعلق دارید. سپس می توانید تا زمانی که مجوز اقامت شما معتبر است در هالند بمانید یا حتی برای اجازه اقامت جدید اقدام کنید.

بنابراین، هنگام درخواست پناهندگی، مطمئن شوید که دلیل فرار خود را به طور واضح و کامل توضیح دهید. در آنصورت IND نمی تواند به دلیل تغییر وضعیت در کشور مبدا شما اجازه اقامت شما را باطل کند، زیرا شما هنوز در معرض خطر هستید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟