متعلم دستش را بلند می کند و سوالی از معلم دارد.
منبع: Katerina Holmes

مسیر های مختلف تعلیمی

اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 4:11 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

اگر در هالند مکتب می روید، می توانید انتخاب کنید که خود یا فرزندتان چه نوع تحصیلی را دریافت کنید. در این مقاله می توانید در مورد انواع مختلف آموزش بیشتر بخوانید.

تعلیمات ابتدایی و متوسطه عادی و ویژه

در هالند بین آموزش عادی و ویژه در مکاتب ابتدایی و متوسطه تفاوت وجود دارد. در آموزش عادی به طور متوسط ​​24 کودک در صنف درسی کنار هم می نشینند. آموزش متناسب با سن و سطح متعلمین است. معلمان سعی می کنند تفاوت ها را در نظر بگیرند، اما همیشه نمی توانند به همه توجه خاص داشته باشند.

تعلیمات ویژه برای متعلمینی است که ضرورت های خاض دارند. به عنوان مثال، این متعلمین در یادگیری، رفتار یا با عواطف مشکل دارند یا از نظر جسمی محدود هستند. به عنوان مثال، کودکی که خوب نمی بیند یا اوتیسم دارد. در آموزش و پرورش ویژه، متعلمین در صنف های کوچکتر تدریس می شوند. و آنها دروس سازگار با شرایط شان و کمک اضافی دریافت می کنند.

مکاتب یا دانشگاه های دولتی و خصوصی

ثانیاً، در هالند بین مکاتب دولتی و مکاتب خاص تفاوت وجود دارد. مکاتب دولتی به روی همه متعلمین باز است. تعلیم و تربیت مبتنی بر دین و اعتقاد نیست. با این حال بعضی از مکتب های دولتی بر اساس روش تدریس خاصی تدریس می کنند.

مکاتب ویژه بر اساس یک دین یا عقیده تدریس می کنند. مثلاً در هالند مکاتب مسیحی و اسلامی وجود دارد. همچنین مکاتبی هستند که از روی فلسفه خاصی تدریس می کنند، مانند مکاتب مستقل. یک مکتب خاص ممکن است الزاماتی را بر شاگردان خود تحمیل کند، برای مثال اینکه یک شاگرد باید دارای مذهب خاصی باشد. اما در یک مکتب خاص، درست مانند یک مکتب دولتی، تبعیض ممنوع است. مثلاً ممکن است یک مکتب دینی مخالف همجنس گرایی نباشد.

برای معلومات در مورد مکاتب در منطقه تان، لطفاً به شاروالی محل اقامت خود مراجعه کنید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟