• آغاز
  • تحصیل
  • پرداخت مصارف تحصیل برای افرادی که در هالند اجازه اقامت ندارند
یک نفر کارت بانکی را کنار لپ تاپ نگه داشته است. در پس زمینه یک دفترچه حساب و یک تلفن قرار دارد.
منبع: Anna Shvets

پرداخت مصارف تحصیل برای افرادی که در هالند اجازه اقامت ندارند

اخرین به روز رسانی: 4/9/2024, 4:19 PM

آیا درخواست پناهندگی داده اید و هنوز اجازه اقامت ندارید؟ طبق قانون اجازه دارید که در اینجا تحصیل کنید. در اینصورت شما باید بتوانید که مصارف تحصیلی تان را بپردازید و از دولت کمک مالی دریافت نخواهید کرد.

شما مستحق دریافت studiefinanciering نیستید

در صورتی که هنوز اجازه اقامت پناهندگی

ممکن است بتوانید از بنیاد UAF کمک دریافت کنید

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
بنیاد UAF
ممکن است بتواند از شما در جستجوی گزینه‌هایی برای تامین مالی تحصیلتان حمایت کند. برای این کار نیز باید شرایط خاصی را داشته باشید.

شرایط برای دریافت حمایت از بنیاد UAF

وقتی اجازه قامت دارید به شما در زمینه پرداخت مصارف تحصیل تان کمک می شود.

بعد از اینکه IND درخواست پناهندگی شما را قبول میکند، تحصیل در هالند آسانتر می شود. در اینصورت زبان هالندی به شما تدریس میشود. در صورت داشتن اجازه اقامت، همچنین می توانید در بعضی از موارد برای کمک مالی به محصلین درخواست دهید که به شما در زمینه پرداخت مصارف تحصیلی کمک میکند.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟