Een arts houdt geld vast

منبع: Pexels

قیمت خدمات صحی در هالند

اخرین به روز رسانی: 11/22/2023, 12:39 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا به کمک صحی نیاز دارید و آیا کنجکاو هستید که مصارف آن چقدر است؟ در هالند همیشه بیمه ای دارید که با آن مصارف صحی اولیه را پرداخت می کنید. برای شما این بیمه RMA نام دارد. خدمات صحی فوری و آنعده خدماتی که در ظرف چند ساعت به آن نیاز دارید رایگان می باشند.

کمک های صحی ضروری در هالند همیشه رایگان هستند

مراقبت های اولیه بر اساس قانون خدمات صحی برای پناهجویان (RMA) پرداخت می شود. با RMA شما برای بیشتر کمک های صحی که هالندی ها برای آن بیمه هستند، بیمه می شوید. برای مثال RMA پول مصارف خدمات استاندارد ارائه شده توسط داکتر فامیلی، بیمارستان یا داروخانه شما را پرداخت می کند. تا زمانی که هنوز مجوز اقامت ندارید، مجبور نیستید خودتان بیمه درمانی اولیه بگیرید.

آیا 18 ساله یا بزرگتر هستید؟ سپس برای 2 ماه اول در هالند دسترسی محدودی به خدمات صحی دارید. در طی این 2 ماه اول، فقط به کمک های عاجل و غیر قابل تأخیر دسترسی خواهید داشت. این قانون برای افرادی که هنوز 18 ساله نشده اند اعمال نمی شود.

معالجه صحی در خارج از هالند فقط در صورت داشتن اجازه، بازپرداخت می شود

برای معالجه در خارج از هالند، ابتدا باید از طریق RMA اجازه بگیرید. آیا می خواهید برای معالجه در خارج از کشور مجوز درخواست کنید؟ سپس می توانید به info@rmasielzoekers.nl ایمیل بفرستید. در صورتی که به معالجه عاجل نیاز داشته باشید، داشتن اجازه ضروری نیست.

امکان گرفتن بیمه درمانی برای خودتان وجود ندارد

آیا می خواهید بیمه متفاوت و مکمل داشته باشید؟ این هنوز ممکن نیست. شما فقط در صورت داشتن مجوز اقامت پناهندگی می توانید به طور مستقل در هالند بیمه درمانی بگیرید. به محض دریافت اجازه اقامت، 4 ماه فرصت دارید تا بیمه درمانی خود را تنظیم کنید. همچنین از همان لحظه ی که اجازه اقامت میگیرید، مصارف بیمه خود را باید بپردازید.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟