• آغاز
  • پول
  • کمک مالی برای خرج زندگی و خرید غذا برای افرادی که در هالند درخواست پناهندگی میدهند
پول از کیف پول
منبع: Leefgeld

کمک مالی برای خرج زندگی و خرید غذا برای افرادی که در هالند درخواست پناهندگی میدهند

اخرین به روز رسانی: 2/23/2024, 11:32 AM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا هنوز منتظر تصمیم در مورد پرونده پناهندگی خود هستید و آیا در پناهگاه (AZC) زندگی می کنید؟ سپس شما هر هفته از دولت هالند برای غذا و زندگی پول دریافت می کنید. این پول را هر هفته از کارکنان پناهگاه دریافت می کنید.

شما هر هفته کمک خرج زندگی و پول برای خرید غذا را دریافت می کنید

هر هفته مبلغی شامل کمک مالی برای خرید غذا و کمک خرج زندگی دریافت می کنید. این مبلغ را از

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
آژانس مرکزی پذیرش پناهجویان (COA) دریافت خواهید کرد.
اگر پناهگاه غذا را برای شما ترتیب ندهد، از پول غذا برای خرید غذا استفاده می شود. کمک خرج زندگی برای موارد دیگری است که به آنها نیاز دارید، برای مثال لباس. اگر روند پناهندگی شما هنوز به طور رسمی آغاز نشده باشد، فقط کمک مالی برای خرید غذا دریافت خواهید کرد. به محض شروع پروسه پناهندگی، هر دو مبلغ را دریافت خواهید کرد.

اگر خودتان پول زیادی دارید یا از طریق کار درآمد دارید، اغلب باید در پرداخت پول کودکستان کودک خود سهیم باشید. پس از آن پول کمتر یا هیچ پولی از دولت دریافت نخواهید کرد.

مقدار کمک مالی برای خرید غذا برای هر نفر متفاوت است

آیا غذای همه وقته خود را از پناهگاهی که در آن زندگی می کنید دریافت میکنید؟ در این صورت هیچ پولی برای خرید غذا دریافت نخواهید کرد. آیا پناهگاه به شما نان شب ​​می دهد، اما نه صبحانه و نهار؟ سپس برای صبحانه و ناهار پول دریافت می کنید.

علاوه بر تعداد وعده های غذایی که از پناهگاه دریافت می کنید، میزان کمک مالی برای خرید غذا نیز به ترکیب و تعداد خانواده شما بستگی دارد.

کمک مالی برای خرید غذا برای افرادی که غذای همه وقته را خود شان آماده میکنند
کمک مالی برای خرید غذا برای افرادی که نان شب ​را از پناهگاه دریافت می کنند

میزان کمک برای خرج زندگی برای همه یکسان است

به محض شروع پروسه پناهندگی، اغلب کمک مالی برای خرج زندگی نیز دریافت می کنید. این مبلغ برای همه یکسان است: 14.47 یورو در هفته. در برخی از مکان ها، ساکنین کمک مالی برای خرج زندگی دریافت نمی کنند، اما در عوض محصولات مراقبتی را از COA دریافت می کنند.

آیا درخواست پناهندگی شما رد شده است و آیا در یک مکان خانوادگی یا مکانی که آزادی شما را محدود می کند اقامت دارید؟ در این صورت هیچ کمک مالی برای خرج زندگی دریافت نخواهید کرد.

آیا کمتر از 18 سال سن دارید و تنها به هالند آمده اید؟ سپس قبل از شروع پروسه پناهندگی کمک مالی برای خرج زندگی دریافت خواهید کرد. در طول مدتی که پروسه پناهندگی شما هنوز جریان دارد، کمک مالی برای خرج زندگی دریافت خواهید کرد.

پول خرچ هفتگی در حساب بانکی تان واریز میشود

کمک مالی برای خرید غذا و کمک خرج زندگی به صورت هفتگی توسط COA پرداخت می شود. شما همیشه این پول هفتگی را دوشنبه بعد از هفته ای که پول برای آن در نظر گرفته شده است دریافت می کنید. یعنی پول این هفته را یک هفته بعد دریافت میکنید.فقط اولین پرداخت کمک مالی هفتگی بصورت پیش پرداخت دریافت خواهید نمود. این پول بعداً در هفته های آینده از پول هفتگی شما کسر خواهد شد. در نتیجه، پول هفتگی در هفته های پس از پیش پرداخت، کمی کمتر از هفته های بعد خواهد بود. یعنی در هفته های اول در حدود 10 درصد تفاوت خواهد داشت.

شما هرگز پول را به صورت نقدی دریافت نمی کنید بلکه همیشه در حساب بانکی خود دریافت می کنید. در ابتدا شما پول را در مانی کارت دریافت می کنید. این کارتی است که می توانید از آن برای پرداخت در مغازه ها استفاده کنید. همچنین می توانید از دستگاه خودپرداز پول برداشت کنید. با مانی کارت نمی توان تراز منفی داشت. اگر مدت بیشتری در هالند هستید، می توانید یک حساب بانکی به نام خود تان باز کنید. به محض اینکه حساب بانکی باز میکنید، پول به جای مانی کارت به حساب بانکی خود شما واریز میشود.

آیا این مقاله به شما کمک کرد؟