منبع: VluchtelingenWerk

شما می توانید بدون اینکه تابعیت کشور اوکراین را داشته باشید، در پناهگاه بمانید

منتشر شده در: 8/31/2023, 12:32 PM
این مقاله را به اشتراک بگذارید

آیا حفاظت موقت شما در 4 سپتامبر به پایان می رسد زیرا شما تابعیت کشور اوکراین را ندارید؟ سپس محافظت شما متوقف نشده است. می توانید در پناهگاه بمانید. اطلاعات بیشتر در مورد عوق را در اینجا بخوانید.

IND نامه ای رسمی برای شما ارسال کرده است مبنی بر اینکه حق اقامت شما در حال پایان است

IND نامه ای به شما فرستاده است مبنی بر اینکه می توانید برای مدت بیشتری در هالند بمانید. شما قبلا نامه دیگری از IND دریافت کرده اید. به این نامه تصمیمنامه می گویند. در این نامه نوشته شده بود که IND تصمیم گرفته است به دوره حفاظت موقت شما خاتمه دهد. اکنون نامه ای دریافت خواهید کرد مبنی بر اینکه فعلاً می توانید بمانید. نمونه ای از نامه را به زبان هالندیو به انگلیسی< / الف> در اینجا خواهید یافت.

آیا نمی دانید که IND به شما نامه ای فرستاه است یا نه؟

آیا نامه ای دریافت نکرده اید؟

آیا در این زمینه به کمک نیاز دارید، در ساعت های کاری به دفتر ما در کمپ مراجعه کنید یا با VluchtelingenWerk تماس بگیرید.

اگر حق پناهندگی شما در 4 سپتامبر به پایان برسد، اینها عواقب را به دنبال خواهد داشت:

 • تا زمانی که

  برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید
  محکمه عالی (RvS)
  حکمی صادر کند، همچنان می‌توانید در محل پذیرش پناهندگان که برای مهاجرین اوکراین اختصاص داده شده است، بمانید.

 • شما می توانید تا زمانی که محکمه عالی حکم صادر کند، به کار خود ادامه دهید. اگر در حال حاضر درخواست پناهندگی داده اید، قوانین متفاوتی برای شما اعمال می شود.

 • به محض اینکه محکمه عالی تصمیم بگیرد، شما 28 روز فرصت دارید تا هالند را ترک کنید.

شما پس از اینکه حق پناهندگی شما به پایان میرسد، این گزینه ها را دارید

 • می‌توانید علیه تصمیم IND اعتراض کنید

اگر با خاتمه حق پناهندگی خود موافق نیستید، می توانید اعتراض کنید. تنها در صورت اعتراض ممکن است پس از حکم محکمه اجازه اقامت در هالند را داشته باشید. آیا قصد اعتراض ندارید؟ سپس حکم محکمه شامل حال شما نمی شود و حق پناهندگی شما پس از صدور رای بالاترین محکمه یعنی ستره محکمه پایان می یابد.

لطفاً توجه داشته باشید: شما می توانید درخواست پناهندگی دهید یا علیه خاتمه محافظت موقت خود اعتراض کنید.

 • شما می توانید درخواست پناهندگی بدهید

در هالند همیشه حق دارید درخواست پناهندگی بدهید. آیا قبلاً تصمیم گرفته اید که درخواست پناهندگی ندهید، اما اکنون می خواهید به درخواست پناهندگی ادامه دهید؟ سپس می توانید از طریق شماره تلفون 0880430430 با IND تماس بگیرید. کارمندان VluchtelingenWerk و وکیل شما می توانند در این زمینه به شما کمک کنند.

لطفاً توجه داشته باشید: شما می توانید درخواست پناهندگی دهید یا علیه خاتمه محافظت موقت خود اعتراض کنید.

 • شما می توانید به کشور خود تان یا کشوری که در آن اجازه اقامت دائم دارید بازگردید

شما می توانید به کشور مبدا یا کشوری که در آن اجازه اقامت دائم دارید بازگردید. برای این کار می توانید از دولت هالند کمک مالی دریافت کنید. این کمک ها، کمک مالی در زمینه برگشت نامیده میشود.

 • اقامت در هالند بدون اجازه اقامت

آیا قرار است اعتراض نکنید و پس از صدور حکم ستره محکمه در هالند خواهید ماند؟در این صورت شما بدون اجازه اقامت در هالند اقامت میکنید. از آن لحظه به بعد اقامت شما در هالند غیرقانونی می باشد. پولیس مهاجرت پس از آن حق دارد شما را از کشور اخراج کند. بدون اجازه اقامت شما حق سرپناه، کار یا حمایت مالی را ندارید. شماره BSN، بیمه درمانی و حساب بانکی خود را از دست می دهید. شما حق دریافت کمک های صحی را دارید، اما باید خودتان مصارف آن را بپردازید.

آیا این مقاله برای شما مفید است؟